Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Tazminat nedir, tazminat hesaplama nasıl yapılır?

Tazminat hesaplama nasıl yapılır?

Tazminat hesaplama, belli parametreler kullanılarak yapılır. Bu kapsamda hesaplamaya dâhil edilen parametreleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Çalışanın işe giriş tarihi
  • Çalışanın işten ayrılış tarihi
  • Aylık brüt maaş
  • Kümülatif gelir vergisi matrahı
  • Ek ödemeler
  • Çalışanın diğer brüt kazançları

Çalışanın gelirinin artması durumunda yukarıdaki tazminat hesaplama değerleri de değişecektir. 2022 tazminat hesaplama yönteminin de 2021 yılından farklı değerler verdiği görülür.

e-Devlet üzerinden tazminat hesaplama

Tazminat, çalışanın iş yerinden ayrılması durumunda gündeme gelen bir bedeldir. Söz konusu bedelin hesaplanması için e-devlet sisteminin kullanışlı yapısından istifade edilebilir. Veri tabanına kurulan sistem sayesinde pratik şekilde tazminat hesabı yapmak mümkündür.

E devlet tazminat hesaplama yapmak için doğal olarak e-devlet şifresi ile sisteme girmek gerekir. Sistem üzerindeki tazminat hesaplama modülüne ulaşılarak tazminat hesabı yapılabilir.

Netten tazminat hesaplama

Tazminat hesabı yapmak için internet üzerindeki pratik hesaplama robotlarından istifade edebilirsiniz. Kıdem ve ihbar tazminatlarının her birinin ayrı ayrı hesaplamasının yapılabildiği çok gelişmiş modülleri internet ortamında bulabilirsiniz. Hesaplama robotlarına istenen parametreler girildiğinde otomatik olarak tazminat hesabı yapılabilir.

Kıdem ihbar tazminat hesaplama yönteminde işçinin aynı işyerinde toplam çalıştığı süre hesaplanır. Kıdem tazminatı, çalışanın aynı işyerinde çalıştığı her bir yıl için 1 maaş tutarıdır. İhbar tazminatı ise çalışanın kendi isteği ile ya da çıkarılma sonucu işyerinden ayrılması durumuna göre değişir. Her iki durumda da çalışanın ihbar tazminatı talep etme hakkı vardır. Fakat işveren, ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde çalışanına işten çıkarılacağını tebliğ ederse ihbar tazminatı hakkı doğmaz. Bu kapsamda işverenlerin mevzuata hâkim olarak hareket etmesi gerekir.

İş kazası tazminat hesaplama

İşyerinde yaşanacak kaza olaylarına karşı işveren tarafından her türlü emniyet tedbiri alınmalıdır. Gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda yaşanacak kazadan dolayı işçinin maddi-manevi tazminat talep etme hakkı vardır. Bu konuda karar mercii, iş yerinin bulunduğu yerdeki iş mahkemeleridir. Mahkeme sonucunda işverenin kusurunun bulunması durumunda işçiye tazminat ödenmesi gerekir. Bu konuda kusur bulunursa ciddi tazminatlar ödenmesi söz konusu olabilir.

Askerlik tazminat hesaplama

Askerlik görevini yapmak üzere iş yerinden ayrılan çalışanın da kıdem tazminatı almaya hakkı vardır. Bu kapsamda yapılan hesaplamada birliğine teslim olduğu tarihten başlamak üzere her yıl için 30 günlük brüt ücret hesaba dâhil edilir. Yani kıdem tazminatı hesabı yapılırken çalışanın çalıştığı yıl ile brüt ücreti çarpılır ve hesaplamaya dâhil edilmesi gereken tazminat miktarı belirlenir.

İşçi tazminat hesaplama

Tüm tazminat hesaplamalarında baz alınan parametrelerin ilki, çalışanın işe başladığı tarihtir. Bu tarihten itibaren ne kadar uzun süre aynı işyerinde çalışıldı ise tazminat da aynı oranda artacaktır. İşçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ya da iş kazasından dolayı alınması gereken tazminat hesabında dikkate alınması gereken parametreler birbirinden farklıdır. Bu nedenle gerekli mevzuat hesaplarına hâkim olarak tazminat hesabının yapılması gerekir.

Tazminatın eksik hesaplanarak çalışanın hesabına yatırılması durumunda işçinin hak kaybı gündeme gelecektir. Bu da ekstra bir tazminat hakkı doğmasına neden olacaktır. Güncel "İş Kanunu" hükümleri, hassasiyetle takip edilerek hem çalışanın hem de işverenin hak kaybı yaşamasının önüne geçmek esastır.