facebook
GenelTeşvik Destek

2020 yılında yararlanabileceğiniz SGK teşvikleri

İçerikler

1. Yurt dışına gönderilen sigortalılar için 5 puan

2. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası için 5 puan

3. İlave 6 puan indirim

4. Yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki teşvik

5. 4447 ilave istihdam teşviği

Büyük, orta ve küçük büyüklükteki işletmeler, çalışan sayısı sınırı olmaksızın sigortalı çalışanları için ödediği sigorta priminde teşvik, destek ve indirimden faydalanarak personel maliyetlerinden tasarruf edebiliyor. Yasal süre içerisinde tahakkuk eden sigorta primlerini ödemiş olmak ve aylık prim-hizmet belgelerini vermiş olmak, gecikme cezası/zammı ve idari para cezaları borcu bulunmamak, borcu varsa yapılandırılmış (taksitlendirilmiş) olmak, kayıt dışı sigortalı çalıştırmamak gibi koşullarla işveren teşviklerinden siz de yararlanabilirsiniz. 2020’de yararlanabileceğiniz SGK Teşvikleri hakkında her şeyi bu blog dosyamızda derledik. 

Elbette SGK teşvikleri 2020 yılında da veriliyor. Peki, işveren 2020’de hangi SGK teşvikleri haklarından yararlanabiliyor? Sizler için sigorta primi teşviklerine ilişkin açıklamaları derledik. İşte, 2020’de yararlanabileceğiniz SGK teşvikleri. SGK teşvikleri 2020 yılı için neler içeriyor, bu yazımızda!

Yurt dışına gönderilen sigortalılar için 5 puan

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 1. Fıkrasının (i) bendi – 2013/30 Sayılı Genelge uyarınca işveren yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalı personel için teşvik alabiliyor ve 5 puanlık indirimle birlikte yüzde 37,5 yerine, yüzde 32,5 oranında prim ödemesi yapabiliyor. İşveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından karşılanması için genel şartları sağlamak ve işçi bildirgesini 05510 kanun numarasını seçerek göndermek gerekiyor.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası için 5 puan

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 1. Fıkrasının (ı) bendi 2008/93 – 2009/139 – 2011/45 Sayılı Genelgeler uyarınca işveren, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primleri için 5 puanlık indirimden yararlanabiliyor. İşveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından karşılanması için genel şartları sağlamak ve işçi bildirgesini 05510 kanun numarasını seçerek göndermek gerekiyor.

İlave 6 puan indirim

2013’den beri uygulanan ve 2019 Aralık ayında süresi olan ilave 6 puan indirim teşviki uygulama süresi 31.12.2020 olarak değiştirildi. 5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 2. Fıkrası – 2013/30 – 2016/8 Sayılı Genelgeler uyarınca; 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirimden yararlanabiliyor. Genel şartlara uyan işletmeler için uygulanan bu teşvik, asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

51 il: Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elâzığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van

Yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki teşvik

5510 Sayılı Kanunun Ek 2. Maddesi 2011/54 – 2012/30 – 2012/37 sayılı genelgeler uyarınca; koşulların sağlandığı belirlenen illerde, işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor. Bu teşvik için genel şartların yanı sıra Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgesinin alınmış olması ve teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması (gemi yatırımları hariç) gerekiyor.

4447 ilave istihdam teşviği

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında kanun kapsamına alınan işyerleri ve tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle beyanname vermeyen işyerleri, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten yararlandırılıyor.

1/1/2018 ile 31/12/2020 işe alınan sigortalılar için uygulanan teşvik için son üç aylık dönemde 10 günden fazla sigortalı bildirilmemiş olması, işe alınan sigortalının İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması ve önceki takvim yılında bildirilen sigortalı sayısına ilave olması şartı aranıyor. Destek tutarı hesabında sigortalı ve işveren hissesi primleri dikkate alınıyor. İmalat ve bilişim sektöründe destek tutarı, sigortalının bildirilen prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanıyor. Kanun doğrultusunda destek tutarı, günlük brüt asgari ücret sigortalının prim ödeme gün sayısı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Diğer sektörlerde destek tutarı, brüt asgari ücret (prime esas kazanç alt sınırı) üzerinden hesaplanıyor.

İşsizlik ödeneği alanlara SGK teşvikleri

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50. maddesinin beşinci fıkrası, 2009-149 sayılı Genelge uyarınca; kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca kısa vadeli sigorta primlerinin yüzde1’i ile, uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor. İşletmenin bu teşvikten yararlanması için genel koşulların yanı sıra prim ve hizmet belgesinin yasal süresinde verilmiş olması ve sigortalının işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekiyor.

Genç, kadın ve mesleki belge sahibi istihdamı

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10. maddesi, 2011-4 5 Sayılı Genelge uyarınca işverenin 01.03.2011 – 31.12.2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalıların sigorta primi işveren payının tamamı, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. İşverenin; genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvikten yararlanabilmesi genel koşullara uygunluk gerektirmekle birlikte yararlanma süreleri i erkeklere ve kadınlara, sahip olunan belgelere ve yaşa göre değişiyor.

6111 mesleki eğitim alanlara ilave istihdam teşviki

Söz konusu teşvikten yararlanmak aşağıdaki şartların sağlanmasını gerektiriyor:

  • 6 aylık çalışan sayısına ilave birisi olması
  • Munzam Sandıklarına tabi çalışanların işe alınması
  • “Yeni Form Oluşturma” işleminin yapılması
  • Her çalışanın bir kez yararlanması
  • Ek ve iptal bildirgelerde çalışan sayısı ortalama kontrolü
  • Nakil nedeniyle teşvikten yararlanma
  • Mesleki Yeterlilik Belgesi ve İşkur Kursiyerlerine ek süre
  • Birden fazla teşvik hakkı varsa maliyet karşılaştırma

İşbaşı eğitim SKG teşvikleri

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15. maddesi, 2016/1 Sayılı Genelge uyarınca İŞKUR  tarafından 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine, iş aldıkları çalışanlarının sigorta primi işveren payının tamamını İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor.

Kültür yatırımları SGK teşvikleri

5225 Sayılı Kanunun 5. maddesi, 2010/109 Sayılı Genelge uyarınca; Kültür Yatırım Belgesi sahibi olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca yüzde 50’si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca yüzde 25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanıyor. Kurumlar vergisi mükellefi olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kültür yatırım veya girişim belgesi alan işverenler genel şartlara da uyması durumunda bu teşvikten yararlanabiliyor.

Engelli sigortalı istihdamına yönelik teşvik

857 Sayılı İş Kanunun 30. maddesi, 2008/77 Sayılı Genelge uyarınca engelli sigortalıların sigorta primi işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanıyor.

Ar-Ge SGK teşvikleri

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. Maddesi, 2008/85 – 2009/21 Sayılı Genelgeler uyarınca Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin sigorta primi, işveren hissesinin yarısı, 31.12.2023 tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanıyor. Bu teşvik için genel şartlara uygunluğun yanı sıra sigortalının fiilen çalışıyor olması gerekiyor.

Sosyal hizmet modellerinden yararlananlar

2828/Ek.1 Madde kapsamındaki sigortalı için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı; işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe girişini takip eden beş yıl süre ile Hazine tarafından karşılanıyor. Bu teşvik için haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dahil 2 yıldan az olmamak üzere reşit olduğu tarih itibariyle yararlanmaya devam edenlerin istihdam edilmesi gerekiyor.

SGK teşvikleri sorgulama

İşletmenizin yararlanabileceği SGK teşvikleri hakkında bilgi almak için SGK’nın portalını kullanabilirsiniz.http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr adresinde “E-SGK”, “İşveren”, “İşveren Sistemi”, “Uygulamaya Giriş”, “İşveren”, “Teşvikler ve Tanımlar”, “Potansiyel Teşvik Sorgulama” seçeneklerine tıklayarak SGK teşvik sorgulama yapabilir ve SGK teşvikleri 2020 yılı için almak üzere harekete geçebilirsiniz.

27.04.2020
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.