facebook
Dijital Dönüşüm

Eğitim Sektörüne Logo Yazılım Desteği

Teknolojiden bağımsız düşünülemeyen 21. yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte bilginin değeri artıyor. Yazılımın maliyetinin azalmasının da etkisiyle teknoloji tüm alanlarda yaygınlaşıyor. Bilginin en önemli meta haline gelmesiyle birlikte sanayi toplumundan bilgi toplumuna hızlı bir geçiş yaşanıyor. Dolayısıyla genç nüfusun artmasına paralel olarak hızla büyüyen eğitim sektörü için dijitalleşme de aynı hızla gerçekleşiyor.

Eğitimde sektörü için dijitalleşme ile birlikte geleneksel eğitim anlayışı yeni bir boyut kazanıyor. Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte teknoloji, eğitimin tüm paydaşları arasında köprü işlevi görüyor. Bu yeni ve deneyimsel köprü, problem çözme ve yaratıcı düşünme yetilerinin artmasına olanak tanıyor.

Logo’nun eğitim sektörü ile ilgili çözümleri

İnovatif düşüncenin ve bilginin harmanlandığı Ar-Ge’ye dayalı yeni dünyada katma değerin artırılabilmesi ve kişi başına milli gelirin artırabilmesi için nitelikli iş gücüne ve genç nüfusa ihtiyaç duyuluyor. İhtiyacın karşılanması eğitim alanına yapılacak yatırımlarla mümkün olabileceğinden planlı ve uzun vadeli yatırımlar eğitim sektöründe kritik önem taşıyor. Logo, CRM’den e-Çözümlere kadar uzanan kapsamlı portföyüyle eğitim sektöründe süreçlerin verimliliğini artırarak rekabet avantajı kazandırıyor.

ERP

Logo’nun Logo GO 3, Logo Netsis 3 Entegre, Logo GO Wings, Logo Netsis Wings Entegre, Logo Tiger 3, Logo Netsis 3 Standard, Logo Tiger Wings, Logo Netsis Wings, Logo Tiger 3 Enterprise, Logo Netsis 3 Enterprise, Logo Tiger Wings Enterprise, Logo Netsis Wings Enterprise ve Logo J-Platform’dan oluşan ERP çözüm ailesi, iş süreçlerinin tamamını otomatize ederek eğitime odaklanmaya olanak tanıyor. Logo ERP çözümleri sayesinde anlık  nakit akışı kontrolünün sağlanmasına, düzenli yapılan işlemlerin belirli aralıklarla gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Logo ERP çözümleri, eğitim kurumlarındaki duran varlıkların amortismanlarının hesaplanmanı, zimmet yönetiminin gerçekleştirilmesini, öğrenci ödeme ve tahsilatların takibinin sağlanmasını ve iş akışının yönetilmesini kolaylaştırıyor.

KVKK modülü sayesinde eğitim kurumlarındaki tüm kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması mümkün oluyor. Ödeme sihirbazı ile ödeme sürecinde kasa, banka ve cari hesap fişleri oluşturulabiliyor. Borç takip ile borç alacak işlemleri kısa sürede gerçekleştirilip borç/alacak raporları ile finansal durum hakkında bilgi edinilebiliyor. Çek senet ile yapılan ödeme tahsilat hareketlerinin yönetilebilmesi, yatırım ve ticari kredilerin tanımlanması ve ödeme hareketlerinin takibi, kur farkının hesaplanması mümkün oluyor.

Okul ve öğrenci otomasyon sistemlerine entegre olarak e-Fatura, e-Arşiv Fatura gönderimleri yapılarak muhasebeleştirilebiliyor. Satın alma süreçleri takip edilerek, tedarikçi ve teklif takip modülleri ile süreç takip edilebiliyor. “Fatura Karlılık Raporu” gibi detaylı raporlar her an alınabiliyor. Eğitim kurumlarında ihtiyaç duyulan leasing (finansal kiralama) süreçleri de takip edilebiliyor. ERP çözümleri amortisman sürecini de kolaylaştırıyor. Logo ERP çözüm ailesinden j-Platform, üç katmanlı mimarisi, özelleştirilebilir LPT altyapısı ile birimlerin konsolide yönetilmesini sağlıyor ve firmaya yönelik özel uygulamaları destekliyor.

İş Akış Yönetimi

Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü eğitim sektöründe öğrenci kayıt sürecinden eğitim personeli izin taleplerine kadar süreçlerin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Bu sayede kâğıt, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanabiliyor. Öğrenci kayıt sürecinde yapılan işlerin dijital ortama taşınmasının yanı sıra eğitim yılı içinde yapılacak faaliyetlerin planlanması, sınıf rezervasyonlarının yapılması, transcriptin takibi, öğrencinin yaptığı devamsızlıkların takibinin yapılması ve eğitim personelinin işe alınmasından izin ve bütçe yönetimine tüm süreçlerin kolaylaşması Logo Flow ile mümkün oluyor.

İş Analitiği

Büyük veri tüm sektörlerde olduğu gibi eğitim sektörünü de dönüştürüyor. Logo’nun iş analitiği çözümü Logo Mind Insight, eğitim kurumlarının karar süreçlerinde ihtiyaç duyduğu güvenilir veriler için kaynak oluşturuyor. Ödeme planlarının takip edilerek raporlanmasına olanak tanıyor ve finansal süreçleri kolaylaştırıyor. Departmanların performansını etkileyen tüm verileri görselleştirerek, büyük resmin görülmesini, herhangi bir noktanın atlanmamasını sağlıyor ve karar süreçlerinde kolaylık sağlıyor. Kurumlar hem öğretmen hem öğrenci kapasitelerini kontrol altında tutup başarı için etkili olan kırılım noktalarını rapor olarak elde edebiliyor. Öğrencilerin devam durumu, gelişimi takip edildiğinde başarı oranın artırılması için uygulamalar yapılabiliyor. Öğrenci mezuniyet oranı gibi analizler de oluşturulabiliyor. Bu aşamada Logo Mind Insight veri analizine olanak tanıyarak öğrencilerin başarısına dolaylı yoldan katkı sağlıyor. Her an her yerden erişim imkanı sunması, kullanım kolaylığı ve sürükle bırak özelliği sayesinde verilerin hızlıca görselleştirmesini sağlamasıyla da öne çıkıyor.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Logo CRM, eğitim sektöründe bilginin tek merkezden kontrol edilip uçtan uca yönetilmesinde önemli rol oynuyor. Logo CRM, öğrencilere ve velilere ait verilerin toplu olarak da girilmesine, gerekli olduğu durumlarda raporlanmasına olanak sağlıyor. Tüm sektörlerde olduğu gibi birimler arasında görev ataması ve taleplerin bildirilmesi önem taşıyor. Logo Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümü, farklı konular için farklı zamanlarda görev ataması yapılmasına olanak tanıyor. Diploma, öğrenci fotoğrafları gibi evrakların CRM programı üzerinden yönetilmesi mümkün oluyor.

Veli toplantısı için haber verilmesi, ödenmesi gereken ücretlerin bildirilmesi gibi bilgilendirme süreçleri de Logo CRM ile yönetilebiliyor. Veliler ile SMS ve e-mail yoluyla iletişime geçilebildiği gibi süreçlerin istenen formatta raporlanması da mümkün oluyor.

Bordro ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Eğitim sektöründe hizmet veren firmalar için doğru eğitimciyi işe almak, performansını verimli bir şekilde değerlendirip uygun bir eğitim planı hazırlamak çok önemlidir. Eğitimcinin kalitesi doğrudan öğrencinin başarısını dolayısıyla eğitim kurumunun marka imajını etkileyecektir. Bu bağlamda, uygun insan kaynakları yönetimi yazılımının seçilmesi ve kurum içinde etkin kullanımı önem taşımaktadır. İşe alım yönetimi, zaman yönetimi, eğitim ve kariyer yönetimi gibi çok sayıda fonksiyonu içeren bir İK yazılımı ile eğitim sektöründe fark yaratmak mümkün olacaktır. Logo İnsan Kaynakları Yazılımları ile tüm bu işleri tek platform üzerinden yönetmek mümkündür.

Sürecin sağlıklı yürütülmesinde doğru insan kaynağından yararlanılması öğrenci ve kurumun başarısında etkili oluyor. Örneğin, insan kaynakları çözümlerindeki aday havuzu sayesinde uygun adaylara erişilebiliyor. Eğitimcinin eğitimi ve gelişimi için eğitim planlaması yapılmasına olanak tanıyan İK çözümleri hem 90 hem de 360 derece performans değerlendirmesi yapmayı da sağlıyor. Mobil uygulama ile erişilebilen İK programları aracılığıyla eğitim personelinin talepleri yönetilebiliyor.

Genç nüfustaki artışla birlikte eğitim sektörü büyüyor. Yoğun rekabetin yaşandığı eğitim sektörü süreçlerin otomatikleştirildiği yazılımlara ihtiyaç duyuyor. Siz de süreçleri tek merkezden uçtan uca yöneterek eğitime odaklanmak için Logo’nun kapsamlı portföyüne göz atabilirsiniz.

16.10.2020
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.