facebook
Dijital Dönüşüm

Gıda sektörüne Logo Yazılım desteği 

Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan dijital dönüşüm rüzgarı tüm sektörler üzerinde yaratıcı etki yaratıyor. Tüketiciler daha hızlı ve çözüm odaklı beklentileri olan dijital bireylere dönüşürken, geleneksel yapılar yerini modern sistemlere bırakıyor. Pek çok sektörde olduğu gibi, dijitalleşme ile birlikte gıda sektörü, yeryüzündeki en büyük endüstrilerden biri haline getiriyor. Bu blog yazımızda gıda sektöründe dijitalleşme konusunu tüm yönleriyle inceliyoruz.

En eski sanayi kolu olup birçok alt dalı bünyesinde barındıran gıda sanayii, yeni nesil teknolojilere yaptığı yatırımla büyüyor. Tarımsal üretimden istihdama önemli işlevlere sahip olan sektör, bilgi ve iletişim teknolojiyle maliyet ve verimliğe odaklanıyor. Gıda sektöründe otomasyon, paydaşların gıda güvenliği ve yasal hükümlere daha fazla bağlı olmasına olanak tanıyor. 

Gıda sektöründe karşılaşılan zorluklar

Gıda sektörü insan sağlığına doğrudan etki eden bir sektör olduğundan, kalitenin en üst düzeyde olması büyük önem taşıyor ve dolayısıyla gıda güvenliğini öncelik kazanıyor. Gıda güvenliği gıdanın üretiminden tüketiciye ulaşana kadar olan tüm aşamaları kapsıyor. Her türlü zararın öngörülmesi ve uzaklaştırılması için izlenebilirlik kritik önem taşıyor. Türkiye’de gıda güvenliği ve denetimi konusunda sıkıntı yaşanabiliyor. Ürünlerin tüketicinin beklentilerini karşılayabilmesi için gıda üretim süreçlerinin etkin şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bu noktada otomasyonlar devreye giriyor. 

Logo’nun gıda sektörü ile ilgili çözümleri

En önemli sosyo-ekonomik etkilere sahip sektörlerin başında gelen gıda sektöründe dijitalleşme süreci için uçtan uca çözümler sunan Logo Yazılım, sektöre özgü deneyimi ve teknolojik altyapısını birleştirerek geliştirdiği birbiriyle entegre çalışan çözümleriyle, operasyonlara ve işletmelere değer katıyor. CRM’den e-çözümlere kadar uzanan kapsamlı portföyüyle Logo Yazılım, sektör paydaşlarına rekabet avantajı kazandırıyor.

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)

Logo GO Wings, Logo GO 3, Logo Netsis Wings Entegre, Logo Tiger Wings ERP, Logo Tiger 3, Logo Netsis Wings ERP, Logo Netsis 3 Standard, Logo Tiger Wings Enterprise, Logo Tiger 3 Enterprise, Logo Netsis Wings Enterprise, Logo Netsis 3 Enterprise ve Logo j-Platform’dan oluşan ERP çözüm ailesi, iş süreçlerinin tamamını otomatize ediyor. Duran varlıkların amortismanlarının hesaplanması, nakit akışı control edilmesi, zimmet yönetiminin gerçekleştirilmesi ERP çözümleriyle mümkün oluyor.

Logo’nunweb tabanlıERP çözümü j-Platform, gıda üreticileri için farklı lokasyonlardan gelen verileri tek sistemde birleştiriyor. Gıda sektörüne özgü diğer yazılımlarla entegre edildiğinde üretkenliği ve verimliliği artırıyor. Sahip olduğu fonksiyonlarla temel girdi ve çıktıları kontrol etmeye olanak tanıyor. Etkin stok yönetimi ve maliyetlerin detaylı olarak izlenmesi başarılı bir büyüme için gereken ihtiyacı karşılıyor. Son kullanma tarihi, raf ömrü gibi periyodik süreçler kolay ve hızlı şekilde yönetiliyor.

Sevkiyat planlama ve rota otomasyonu gibi fonksiyonları sevkiyat yönetiminde başarı getiriyor. ERP ve MES çözümlerinin entegre kullanılması karmaşık üretim süreçlerindeki verimliliği artırıyor. Hem yerel para birimi hem de dövizli işlemlerin takibi yapılabiliyor. Lot numarası ve seri noya göre takip kontrolü kolaylaştırıyor. Ürün reçetelerine göre hammadde girdilerinin formülasyonu hızlıca yapılabiliyor.

Depo Yönetim Sistemleri (WMS)

Gıda sektöründe yoğun rekabet ortamında avantaj elde etmek en az maliyetle en doğru ürünü sunmayı gerektiriyor. Depo yönetimi işletmelere kesintisiz verimlilik sağlıyor. Logo’nun depo yönetim sistemleri müşteri memnuniyeti ve maliyet kontrolü arasındaki dengeyi sağlıyor. Süreçler lot ve son kullanım (FEFO/FIFO) tarihine göre yürütülüyor. Mal kabulünün hızlı yapılması zaman tasarrufu sağlıyor. 

Planlanan üretim için gerekli ambar transfer işleminin, üretim ambarına transferiyle başlayan üretim süreci, üretimin yapılmasının ardından ürün barkodlama ve palet/paketleme operasyonuyla tamamlanıyor. İnsan sağlığına dokunan gıda sektöründe önem taşıyan bozuk iade ve ambalaj değişimi operasyonları kolaylıkla yönetiliyor. Hızlı ve hatasız sevkiyat planlaması iş gücünden de tasarruf etmeyi sağlıyor.

gıda sektöründe dijitalleşme

Saha Satış Yönetimi

Logo Mobile Sales, sıcak ve soğuk satış işlemlerinin yanı sıra tahsilat ve raporlama süreçlerini otomatize ederek saha ekiplerine kolaylık sağlıyor. Rutin ziyaretler gerçekleştirmeye yardımcı olup ziyaret gerçekleştirme oranlarını analiz etme imkanı sunması müşteri deneyimini iyileştirmek açısından avantaj sağlıyor. 

Stok bilgileri ve raf bulunabilirlik bilgileri anlık olarak iletiliyor. Bu sayede promosyon çalışması gibi işlemler anında yapılarak satış noktalarına anında müdahale edilebiliyor. Saha ekipleri kampanya ve promosyon çalışmalarından anında haberdar olabiliyor. Kabin ve dolaba satış özelliği saha ekip liderinin satış performansını ölçmesini ve kabin veya dolabın yerini değiştirmek gibi kararları doğru şekilde alabilmesini sağlıyor.

İş Akış Yönetimi

Gıda sektöründe üretim çok sayıda aşamayla gerçekleşiyor. Logo’nun iş akış yönetimi çözümü Logo Flow, hammadde tedarik sürecinden, ürünlerin kalite kontrolüne ve makine bakımlarının yönetilmesine kadar olan tüm süreci otomatize ediyor. Talep, satın alma ve sipariş yönetimi kolaylıkla yürütülüyor.

Numune onay kontrol süreci belli hiyerarşiye göre yönetilebiliyor. Makine bakımının belirli periyotlar halinde yapılması sağlanıyor. Bu sayede makine ömürleri uzadığı gibi üretimde kalite artıyor. İade ve değişim talepleri hatasız kolay ve hızlı şekilde yönetilebiliyor. Gıda sanayinde vardiyalı çalışma sistemi yaygın olarak kullanılıyor. Logo Flow, işçilerin vardiya planını yönetmeyi ve izinlerin dijital ortamda onay sürecinin yürütülmesini sağlıyor.

İş Analitiği

Gıda endüstrisi tüketicinin kalite talebinin en yüksek olduğu sektör ve bu sektörde veri analizi işletmenin uçtan uca tüm faaliyet alanlarına katkı sağlıyor. Logo’nun iş analitiği çözümü Logo Mind Insight, çeşitli metrikler ve raporlama standartları belirlenmesini sağlıyor. : Miktarsal veya tutarsal olarak satış dağılımları, çok satan ürünler, çok satış yapılan lokasyonlar, en çok satan ürünlerdeki ortalama fiyat değişimleri, şubelerin ciro ve miktar olarak performans göstergeleri, iki tarih arasındaki satış hareketleri gibi raporların alınmasını sağlıyor. 

Verilerin anlamlı bilgiye dönüşmesi sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri için önem taşıyor. Çözümün ERP, SCM, CRM gibi kategorilerindeki çözümleriyle de veri entegrasyonu sağlayabilmesi süreçleri uçtan uca analiz ederek yönetmeyi sağlıyor.

Dashboard’lar üzerinden düzenli takipler gerçekleştirilerek raf ömrü ve son kullanım tarihi kontrollerinden kampanya yönetimine birçok süreç takip ediliyor. Farklı süreçlerin detaylı analiz edilip gerçek zamanlı olarak takip edilmesi koşullara göre maliyet değişikliklerini görmeyi sağlıyor. Bu sayede karlılık yönetimi etkin şekilde gerçekleştiriliyor. 

Kaliteli ürün sunmanın başarı unsuru olduğu sektörde doğru analiz bozulmayı önleyip atık oranını azaltmayı sağlıyor. Ürünün tüketiciye ulaşana kadar oluşturduğu maliyetlerin takip edilmesi tüketiciye doğru ürünü doğru fiyatla sunmayı sağlıyor. Karmaşık SQL sorguları yazmadan sürükle-bırak yöntemiyle kolayca yerleştirilen veriler görsellerle zenginleşiyor. Web ya da mobil uygulama üzerinden erişim zaman ve mekân bağımsız yönetim sağlıyor.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Logo CRM, müşteri deneyimini iyileştirmeye katkıda bulunuyor. Satış ve pazarlama çalışanlarına önemli veriler sunuyor. Web tabanlı altyapı sayesinde müşteri, bayi, tedarikçilerle ilgili tüm bilgilere her an ulaşılabiliyor. Saha personeli, aktivite ve görevlerini Logo CRM’in check-in/check-out özelliği ile harita üzerinden planlayabiliyor. 

Fırsat menüsü satış süreçlerini kontrol ederek satış tahminlerini kolaylaştırıyor. Logo CRM’in özelleştirilebilme esnekliği bölgesel olarak rakip analizi yapmaya olanak tanıyor. Sözleşmeler, teklif dokümanları, firma adresleri vb. dökümanların tutulması iş süreçlerinin kaybolmaması açısından avantaj sağlıyor.

Bordro ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Logo’nun Logo j-HR, Logo Payroll, Logo Bordro Plus ve Logo Tiger HR ürünlerinden oluşan bordro ve insan kaynakları yönetimi programları satış kanallarında eğitim, kariyer ve performans değerlendirme gibi çeşitli çalışan ihtiyaçlarını yönetmeyi sağlıyor. Çözümler sayesinde çalışanların eğitim ve gelişimi sürekli kılınırken şirket içi iletişim en üst seviyeye taşınıyor.

İşe alım süreçleri uçtan uca yönetiliyor. Verimli onboarding süreçleri sayesinde bordro ve insan kaynakları yazılımları işletmelere değer katıyor. Farklı bölgelerdeki çalışanlar izin süreçlerini yönetebiliyor. İzin yönetimi ve onaylama işlemlerinin mobil cihazlar üzerinden de yapılabilmesi zaman tasarrufu sağlıyor. Eğitim kataloğundaki geniş seçenekler çalışanların gelişimini sürekli hale getiriyor. Logo bordro ve insan kaynakları çözümlerine çalışanların da erişebilmesi iletişimin şeffaf olmasını sağlıyor. Bu sayede çalışan bağlılığı artıyor ve kurum kültürü güçleniyor. 

Ekosistem Çözümleri

Logo Yazılım, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere birçok alanda ekosistem çözümleri sunuyor. 

Gastropos café ve restoran yönetimi şöyle katkı sağlıyor:

 • Sipariş ve ödeme işlemlerinin online ortamda temassız olarak yönetilmesi
 • Garson ve kasiyer takibi 
 • QR kod ile müşterilerin restoranlarda garson çağırmadan sipariş verebilmesi
 • Üretim, reçete altyapısı sayesinde maliyet ve envanter yönetimi

Finstant banka hesap yönetimi:

 • Tüm firmalara ait hesap ve pos hareketlerini tek noktadan yönetme,
 • Kullanıcı veya hesap bazlı yetkilendirme yapma,
 • Hesap bazlı anlık bakiye raporları alma,
 • Farklı para birimlerindeki hesapları görüntüleme,
 • Hesap ve POS hareketlerini raporlama avantajı sağlıyor.

DEYS depo yönetim otomasyonu: 

Lokasyon Takibi Modülü ile stokların yerini tespit etmeyi sağlıyor. Satış ve stok toplama işlemlerinde, Rota ile Toplama İşlemleri yaparak sevk işlemlerini hızlı ve hatasız yapmayı sağlıyor. Sayım Modülü depo ve ürün bazlı sayım yapmayı sağlıyor. Birden fazla terminal, sistem çalıştığı sırada online olarak sayım yapabiliyor. Sayım sonuçlarını değerlendirip sisteme aktarmak mümkün oluyor. DEYS depo yönetim otomasyonu;

 • Logo Go 3 ailesi için üretimden giriş işlemleri yapmaya,
 • Logo Tiger 3 ailesi için Hızlı Üretim Modülü ile birlikte üretim giriş ve sarf işlemleri yapmaya,
 • Logo Tiger 3 Enterprise ailesi ürünlerde hem üretim emri hem de iş emirleri üzerinden “tamamlandı” bildirimi yapmaya olanak tanıyor.
 • Süre girişleri ve duruş işlemleri ilgili üretim emri ile bağdaştırılabiliyor.

Siz de gıda sektöründe süreçleri tek merkezden uçtan uca yöneterek iş gücü, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak için Logo’nun kapsamlı portföyüne göz atabilirsiniz.

 
 
24.03.2021
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.