İnsan Kaynakları

Evlilik İzni nedir? Evlilik İzni kaç gün?

Evlilik izni yaygın olarak düğün izni adıyla da kullanılır. Evlilik izni, memur ve işçi olarak hayatlarını idame ettiren çalışanların evlilik günlerinde izin kullanmalarına imkân tanır.  Evlilik izni memur ve işçiler için farklı kanunlarca düzenlenir. Evlilik izni,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak tıpkı yıllık izin gibi ücretli izin olarak sayılır. İlgili kanunun 104. maddesinde mazeret izni olarak bahsedilen evlilik izni, 4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2 kapsamında ücretli mazeret izni olarak belirtilir.

Evlilik izni kullanmak isteyen çalışanlar işverenlerinden veya kurum amirlerinden nikah günleri için mazaret izni talep eder ve izinli olduğu günlerde de ücretini alma hakkını elde eder. Ücretli ve hukuki olarak tanınan bir izin olan evlilik izni boyunca çalışanların ücret kesintisine maruz bırakılması gibi bir durum söz konusu olamaz. Ancak pratikte, bazı işverenler evlilik izni günlerini çalışanların çalışmadığı günler olarak yansıtarak ücret kesintisi yaparlar. Hukuka ve yasalara aykırı olan bu uygulamaya maruz kalınması hâlinde bir İş Hukuku avukatından hukuki destek alınması gerekir.

Aynı zamanda evlilik izin dilekçesinin usulüne uygun hazırlanması sürecin kolayca işleme konması için önemlidir. Avukatların görevlerinden biri de hukuki danışmanlık sağlamak olduğundan dolayı olası hak ve menfaat kaybından kaçınmak ve bu hizmetten faydalanmak isteyen kişiler, ivedilikle deneyimli bir İş Hukuku uzmanına danışmalıdır. 

Evlilik izni kaç gün?

Evlilik izni, kullanacak kişinin memur veya işçi olmasına göre farklılık gösterir. Kanunen devlet kurumlarında çalışan kişiler memur, özel sektörde çalışan kişiler işçi olarak kabul edilir.  Evlilik iznini kullanacak kişilerin işçi olmaları hâlinde 4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2 düzenlemesi dikkate alınır. Yasa gereği işçiye evlilik izni için üç günlük ücretli mazeret izni hakkı tanınır. Evlilik izni işçiler için yalnızca kişinin şahsına özgüdür; kişiler bir yakınının veya akrabasının evliliği için evlilik izni hakkından faydalanamaz.

Evlilik izni kullanacak kişilerin memur olmaları durumunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinin “b” bendi devreye girer. İlgili bende göre, devlet memurunun eşi doğum yaptığı takdirde on gün; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi hâlinde yedi gün; eşinin, çocuğunun, anne, baba ve kardeşinin veya kayınpederi veya kayınvalidesinin ölümünde yedi gün ücretli izne çıkma hakkı bulunur.

İlgili bendin belirttiği üzere, devlet memurları kendilerinin yanı sıra çocuklarının evliliklerinde de evlilik izni hakkından faydalanabilir. Devlet memurları kendi nikahlarına veya çocuklarının nikahlarına katılmak üzere talep edebilecekleri süre yedi gündür.

Evlilik izni uzatılabilir mi?

İşçi ve işverenin evlilik izni süresinin uzatılmasına yönelik bir uzlaşmaya varma hakkı vardır.    Evlilik izni 2022 yılında insan kaynakları yönetimi uzmanlarının da katılımıyla çalışanların ve işverenin menfaatini koruyarak yeniden toplu iş sözleşmesiyle düzenlenebilir. Evlilik izni hususunda kanunlarca belirlenen asgari sürelerden daha uzun süreler ayarlanarak iki tarafın da memnun olacağı bir süre ayarlanabilir.

Evlilik izni tek seferle mi sınırlıdır?

İş Kanunu, evlilik iznini tek seferle sınırlamaz. Dolayısıyla, kişiler ömürleri boyunca kaç kez evlenirse evlensinler her biri için ayrı izin hakkı bulunur. İşverenin keyfi olarak sonraki evliliklere bu izni tanımaması hukuka aykırı bir karar olarak tanımlanır.

Memur evlilik izni

Memurun kendisinin ya da çocuğunun evlenmesi durumunda evlilik izni yani mazaret izni talep etmesi kanuni bir haktır. İşçiler için aranan nikah öncesi izin talebi koşulunun aksine, devlet memurlarının evlilik izin hakkından faydalanabilmeleri için nikahın gerçekleşmiş olması gerekir. Söz konusu memurlar, izin almak istediği evlilk gerçekleştikten sonra kanunda belirtilen süre içerisinde usulüne uygun bir dilekçe yazarak işverenine başvurur. Memurun evlilik iznini içinde bulunduğu takvim yılı içerisinde kullanabilmesi gerekir. Kişi aksi takdirde evlendikten sonra 10 gün içinde iznini kullanamadığı için işverene dava açma hakkı kazanabilir.

Evlilik izni ne zaman kullanılır?

Evlilik izni nikah tarihinin alındığı gün kullanılabilir. Evlilik izni nikah öncesinde kullanılamaz. Ayrıca, evlilik izni olarak kabul edilen mazaret izninde iş günü hesabı üzerinden değil, normal gün hesabı üzerinden işlem yapılır. Dolayısıyla resmi tatil günleri dahil tatillere tekabül eden evlilik izni günleri de izne dahil edilir.

Evlilik izni dilekçesi nasıl hazırlanır?

Evlilik iznini kullanabilmek için usulüne uygun ve tüm detayları eksiksiz ve doğru bilgilerle hazırlanmış izin dilekçesi talep edilir. Evlilik izni talebinde bulunacak çalışanlarıın nikah tarihi aldıktan sonra, düğüne dair nikah için gün alındığını, nikah tarihini ve talep edilen evlilik izni süresi gibi önem taşıyan detayları içeren bir dilekçeyi nikah tarihinden önce işverenine yazılı olarak sunmalıdır. İşverene izin dilekçesinin tebliğ edildiğine dair işverenden bir evrak beyanı alınmalıdır. Nitekim, işverenin evlilik iznini kullanmayı hukuka aykırı olarak önlemeye çalışması durumunda tebliğ evrakı bu durumu ispatlar nitelikte bir belgedir. Evlilik izninin kullanılmasına engel olmak, kanunlar tarafından verilen nispi emredici hakkın ihlali anlamına gelir ve İş Kanunun 24/2 hükmü ile çalışana haklı sebeplerle fesih ve kıdem tazminatı alma hakkı tanır.

10.08.2022
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.