e-Çözümler

GİB nedir?

Önceki yıllarda Gelirler Genel Müdürlüğü olarak adlandırılan Gelir İdaresi Başkanlığı 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile yetkileri, yapısı, görev ve sorumlulukları belirlenmiş olan bir kurumdur. Gelir İdaresi Başkanlığının temel görevi 5345 sayılı kanunun 1. maddesinde açıkça görülmektedir. Bu kanun maddesine göre Gelir İdaresi Başkanlığı gelir politikasını tarafsızlık ve adalet içinde uygulamakla yükümlüdür. Günümüzde e-Fatura, e-İrsaliye, GİB e-Arşiv fatura gibi işlemler açılımı GİB portal üzerinden yapılmaktadır. GİB açılımı Gelir İdaresi Başkanlığı olan uygulama sayesinde vergi politikasını adaletli ve tarafsız bir biçimde yürütür.

GİB internet vergi dairesinde neler yapılabilir?

GİB İnternet Vergi Dairesinde vatandaşlar şifreli ve şifresiz olmak üzere farklı hizmetlerden yararlanabilirler. GİB İnternet Vergi Dairesinde yapılabilen başlıca şifreli işlemler şu şekildedir:

  • GİB e beyanname: Vergi Dairesine müracaat ederek şifre alan vatandaşlar Vergi Usul Kanunu 340 nolu tebliğ kapsamında olan mükelleflerine e- beyanname gönderebilir.
  • Belge alma: Yasaların izin verdiği ölçüde vergi dairesine gitmeye gerek olmadan bazı belgeler alınabilir.
  • Muhasebe işlemlerini takip etme: GİB portal sayesinde vatandaşlar muhasebecilerinin kendileri adına yapması gereken işlemlerin yapılıp yapılmadığını kontrol edebilirler.
  • GİB e beyanname: Elektronik ortamda verilecek beyannameler GİB portal üzerinden gönderilebilir. Başta serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler olmak üzere diğer kamu kurumları e-Beyanname gönderebilir.
  • GİB e fatura: Vergi Usul Kanununa göre bir faturada yer alması gereken bütün bilgileri içeren, kağıt faturadan farklı olarak elektronik ortamda düzenlenen, saklanan ve ibraz edilen faturalara e-Fatura adı verilir. e-Faturaların düzenlenmesine imkan sağlayan portal ise GİB e fatura portalı olarak adlandırılır.
  • GİB e arşiv: GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda fatura hazırlanmasına, düzenlenmesine, raporlanmasına, saklanmasına ve ibraz edilmesine olanak sağlayan sisteme GİB e arşiv portalı adı verilir.

Yukarıda sayılanlara ek olarak GİB İnternet Vergi Dairesinde bilgi girişi, dilekçe işlemleri, vergi borcu sorgulama gibi işlemler de kolaylıkla yapılabilmektedir.

GİB interaktif vergi dairesi

 İnteraktif Vergi Dairesi, günümüzde internet ortamında vergi işlemlerinin daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan ve GİB İnternet Vergi Dairesinden daha kapsamlı olan bir sistemdir. GİB İnteraktif Vergi Dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan vergi ile ilgili işlemlerin kolaylıkla yapılabilmesine olanak sağlayan bir sistemdir. Burada asıl amaçlanan vatandaşların vergiye gönüllü uyum sağlamasını teşvik edilmesi ve geri bildirimin hızlı bir biçimde yapılabilmesidir. GİB İnteraktif Vergi Dairesi sayesinde vatandaşlar vergi dairesine gitmeden işlerini halledebilir. Ayrıca vatandaşlar vergi dairesine fiilen teslim edilen ve tarayıcı ile elektronik ortama aktarılan dilekçelerini de GİB İnteraktif Vergi Dairesi sisteminden görüntüleyebilir. 

GİB nereye bağlıdır?

Gelir İdaresi Başkanlığı yani GİB 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 1. maddesine göre Maliye Bakanlığına bağlıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı kanuna göre saydamlık, hesap verebilirlik, verimlilik gibi temel prensiplere bağlı kalarak görev yapmakla yükümlüdür. Ayrıca GİB vatandaşların vergi süreçlerine uyumunu artırmak ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamakla da yükümlüdür. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının; Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen devlet politikasını uygulamak, devlete ait alacakların tahsisini sağlamak ve bu konuda gerekli olan tedbirleri almak, vatandaşları vergi mevzuatı hakkında bilgilendirmek ve mükelleflerin vergi politikasını uyumunu sağlamak gibi görevleri de vardır.

Vergi ile ilgili işlemler Gelir İdaresi Başkanlığı kontrolünde yürütülmektedir. Önceleri vergi ile ilgili işlemlerin yerine getirilebilmesi için vergi dairelerine gidilmesi gerekirken günümüzde GİB İnternet Vergi Dairesi ve/veya GİB İnteraktif Vergi Dairesi sayesinde vergi ile ilgili işlemler kolaylıkla yapılmaktadır.

06.01.2023
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.