facebook
Satış Pazarlama

İnternet Satışı Nedir, İnternet Satışında E-Arşiv Konusunda Bilinmesi Gerekenler

Çoğu işletme için internetin sunduğu fırsatlar yeni müşteriler bulmak, tanıtım yapmak ve satın alma yapmaktan çok daha fazlası anlamına geliyor. Kendi mallarını her türden müşteriye ulaştırmak için interneti kullananların sayısı gün geçtikçe artıyor. Peki şirketiniz için internet satışı yaparken göz önünde bulundurmanız gereken yasal mevzuatlar neler? Bu yazımızda internet satışında e-Arşiv Fatura programını etraflıca anlatıyoruz.

İnternet Satışı nedir?

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “2- Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı bölümünde internet satışı, “Mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçlerinin tamamının internet üzerinden gerçekleştiği satış biçimini ifade eder.” şeklinde tanımlanıyor.

İnternet satışı kavramından; sipariş, satın alma ve satın alma sürecinin bir parçası olan ödeme sürecinde satıcının alıcı ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeden yaptığı satışlar anlaşılmalı. İnternet satışı kavramı; satış sürecinin bir parçası olan ödemenin de satıcı ile alıcının fiziki olarak karşı karşıya gelmeden, internet üzerinden ya da uzaktan ödeme şekilleri ile (internet üzerinden kartlı ödemeler, EFT/Havale, Swift, aracı hizmet sağlayıcı, ödeme kuruluşu, kapıda ödemeli kargo, posta çeki veya havalesi vb.) yapılıyor olmasını gerektiriyor.

Sipariş, satın alma ve ödeme süreçlerinin yukarıda yer alan açıklamalara uygun şekilde gerçekleştirilmesi halinde söz konusu satış, internet üzerinden yapılan satış kapsamında değerlendiriliyor ve satışa konu malın tesliminin veya hizmetin ifasının kim tarafından, ne şekilde ve ne zaman yapıldığının internet satışı kapsamının belirlenmesinde herhangi bir etkisi bulunmuyor.

İnternet Satışında e-Arşiv Uygulaması

30/12/2013 tarihli ve mükerrer 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi mevzuatına e-Arşiv Uygulaması dahil edildi.

E-Arşiv Uygulamasına dahil olan mükellefler, satış faturalarını elektronik olarak düzenleme ve e-Fatura uygulamasına dahil olmayanlara da elektronik ortamda veya alıcının talebine göre kağıt ortamda teslim edebilme olanağı elde ettiler.

E-Arşiv uygulaması genel olarak isteğe bağlı bir uygulama olmakla birlikte, mezkur Genel Tebliğde belirtildiği üzere “internet satışında” bulunan ve belli satış hacmini aşan işletmeler için zorunlu bir uygulama mahiyetinde bulunuyor. Buna göre; internet satışı bulunan ve belli satış hacmine ulaşan mükelleflerin, Genel Tebliğlerle ile belirlenen zamana kadar e-Arşiv uygulamasına geçiş hazırlıklarını tamamlama zorunlulu var.

Ayrıca 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 464 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de 2015 ve müteakip yıllarda da internet üzerinden satış yapan ve 5 milyon TL ve üzerinde satış hasılatı elde eden mükelleflere e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluklarının bulunduğu belirtilmiş durumda.

Vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirilen internet satışına ait e-Arşiv faturalarının elektronik olarak iletilmesi ve malın yanında kağıt çıktısının bulundurulması da zorunlu.

e-Arşiv uygulamasına geçiş yapan mükellefler, internet üzerinden vergi mükellefi olmayanlara yaptıkları satışlara ait e-Arşiv faturalarını elektronik ortamda iletmek zorunda.

Söz konusu satışlarda 433 sıra numaralı Tebliğin “7.2 Vergi Mükellefi Olmayanlara Faturanın Teslimi” başlıklı bölümünde açıklanan kâğıt çıktının sevk edilen malın yanında bulunması gerekmekte.

İnternet Satışlarına ait e-Arşiv faturalarında bulunması gereken bilgiler

İnternet satışlarına ait e-Arşiv faturalarında 433 sıra numaralı tebliğe göre aşağıdaki bilgilerin gösterilmesi ve fatura üzerinde “Bu satış internet üzerinden yapılmıştır.” ifadesine yer verilmesi zorunlu. İnternet Satışlarına ait e-Arşiv faturalarında bulunması gereken bilgiler şunlar:

  1. Satış işleminin yapıldığı web adresi
  2. Ödeme şekli
  3. Ödeme tarihi
  4. Gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı ve VKN/ TCKN bilgisi
  5. Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih
  6. İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar

İnternet satışları dışındaki satışlara ait e-Arşiv faturalarında yukarıda yer alan bilgilerin bulunma zorunluluğu bulunmuyor. 

E-Arşiv uygulamasına geçenlerin internet satışı dışında kalan satışlarına ait faturalarını da e-Arşiv faturası olarak düzenlemesi gerekiyor.

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “ 3- e-Arşiv Uygulaması İzni ” başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapanların, internet satışı kapsamı dışında kalan ve e-Fatura ile belgelendirilmesi gerekmeyen satışları için de e-Arşiv faturası düzenlemeleri gerekiyor. İnternet satışı dışında kalan satışlar için e-Arşiv faturası olarak düzenlenecek olup bu faturaların elektronik olarak iletilmesi zorunluluğu bulunmuyor.

e-Arşiv uygulamasına geçmesi zorunlu mükellefler

433 ve 464 sıra numaralı VUK Genel Tebliğleri uyarınca internet üzerinden satış yapan ve 2014 ve takip eden yıllarda gelir tablosu brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olanlar, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorunda.

İnternet üzerinden yaptıkları satışlarda münhasıran bilet, sigorta poliçesi vb. fatura dışında belge düzenleyenlerin e-Arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunmuyor.

e-Arşiv uygulamasına geçiş için belirlenen 5 milyon TL’lik asgari brüt satış hasılatı tutarı, sadece internetten yapılan satışlara ait hasılat ile sınırlı olmayıp, işletmenin internet satışları dahil tüm satışlarını içeren “gelir tablosu brüt satış hasılatı” tutarına göre değerlendiriliyor.

15.08.2018
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.