facebook
e-Çözümler

Kağıt fatura limiti nedir?

Kâğıt fatura limiti, e fatura zorunluluğu olmayan bir mükellefin kâğıt fatura keserek müşterisine verebileceği limiti ifade eden bir terimdir. Her yıl yeniden belirlenen söz konusu limitin aşılması durumunda e arşiv fatura düzenlenmesi zorunlu hale gelir.

Bir örnek ile konuya açıklık getirmek gerekirse kâğıt fatura limiti 2023 yılında 4.400 lira olarak belirlenmiştir. 1 Ocak 2023’ten itibaren yürürlüğe giren 544 sayılı tebliğ doğrultusunda 2022 yılında 2.000 TL olan kâğıt fatura kesme limiti 2023 yılı için 4.400 TL seviyesine getirilmiştir.

Kâğıt Fatura Kullanımı ve Sınırlamaları

2023 kâğıt fatura limiti 4.400 lira olarak belirlenmiş durum 544 sayılı Tebliğ ile duyurulmuştur. Bu doğrultuda e arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yönelik olarak yapacağı satışlarda vergiler dahil toplam tutarın 5 bin lirayı aşması durumunda basılı kâğıt fatura yerine e arşiv fatura düzenlemesi gerekir.

E arşiv fatura zorunluluğu bulunmayan mükellefin bir başka vergi mükellefine yönelik olarak düzenleyeceği fatura için limit 4.400 lira olarak uygulanır. Bu tutarı aşan satışlarda kâğıt fatura yerine e arşiv fatura düzenlemek zorunlu olacaktır.

Alışverişleri sırasında fatura vermeyen ve almayan kişilere 2.200 TL’den aşağı olmamak üzere düzenlenmesi gereken faturaya yazılması gereken tutarın ya da tutar farkının %10’u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanır. Alışveriş işleminde vergi mükellefi olmayan alıcılara almadıkları her bir fatura için bu cezanın beşte biri kadar (440 TL) özel usulsüzlük cezası uygulaması yapılır.

Kâğıt Fatura Kullanımının Avantajları

Kâğıt fatura kesme limiti içerisinde kalan alışveriş işlemlerinde basılı fatura kullanılması mümkün olmakla birlikte çoğu mükellefin e arşiv fatura sistemine yöneldiğini söylemek mümkündür. Basit usul kâğıt fatura limiti içerisinde kalan tutarlar için işletmede hazırda bulunan basılı koçandan fatura düzenlemek özellikle bilgi teknolojilerine mesafeli olan kişiler için bir avantaj teşkil edebilir.

Teknolojik anlamda ortaya çıkan gelişmelere adapte olmak herkes için aynı oranda söz konusu olmamaktadır. Bu sebeple basit usul kâğıt fatura limiti içerisinde bulunan alışverişlerde basılı fatura üzerinden işlem tesis etmek bazı ticaret erbabı için cazip olabilmektedir. Bu ve benzeri sebepler ile makul bir limit çerçevesinde kâğıt fatura kullanımına izin verilmektedir.

Kâğıt Fatura Kullanımının Dezavantajları

Kâğıt fatura kullanmanın pek çok dezavantajından söz etmek mümkündür. Örneğin baskı ve arşivleme maliyeti bunların arasında en önemlileri arasında yer alır. Ayrıca basılı fatura kullanıldığında söz konusu belgenin posta veya kargo ile gönderilmesi gerekir ve bu başlı başına ilave maliyet anlamına gelir. Elektronik ortamda düzenlenen ve gönderilen e arşiv veya e fatura uygulamalarında posta gideri söz konusu değildir.

Kâğıt fatura ile ilgili bir başka dezavantajlı durum zaman kaybı ve tahsilatta yaşanan gecikmeler olmaktadır. Geç iletilen faturalar dolayısıyla ödemelerde gecikmeler yaşanabilir ve olası hatalar çok geç fark edilir. Eski fatura kayıtlarına erişmek için arşiv taraması yapmanın gerekmesi de çok ciddi bir işgücü ve zaman kaybı anlamına gelebilir.

Kâğıt Fatura Limiti Nasıl Belirlenir?

Kâğıt fatura limiti her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan bir tebliğ ile yeniden belirlenir. Vergi Usul Kanunu çerçevesinde yeni yıl ile birlikte uygulamaya konulacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususlar söz konusu tebliğ ile açıklığa kavuşturulur.

Örneğin 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 544 sayılı Tebliğ ile 2023 kâğıt fatura kesme limiti 4.400 lira olarak belirlenmiş ve ilan edilmiştir. Benzer bir şekilde 2022 kâğıt fatura limiti 2.000 lira olarak uygulanmıştır. 2023 yılı kâğıt fatura limiti de 2024 yılında değiştirilmiş ve 556 sıra numaralı Tebliğ ile 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 6.900 liraya çıkarılmıştır.

Görüleceği üzere kâğıt fatura limiti Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl Resmî Gazetede yayımlanan tebliğ ile belirlenmektedir. Bu şekilde 2023 kâğıt fatura limiti ne kadar ve 2022 kâğıt fatura limiti ne kadar sorularının cevapları ile limitin belirlenme usulü izah edilmiş olmaktadır.

Kâğıt Fatura Limitini Aşan Durumlar Nelerdir?

Kâğıt fatura limiti Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl yayınlanan tebliğ ile yeniden belirlenir. Belirlenen tutarın altında kalan satış işlemleri için e fatura zorunluluğu olmayan mükelleflerin kâğıt fatura düzenlemeleri mümkündür. Yapılan satış tutarı o yıl için belirlenmiş bulunan limitin üzerinde ise mükellefin e arşiv fatura düzenlemesi zorunlu olmaktadır.

Elektronik belge işlemlerinde taraf olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel entegratör firmaların sistemlerinde meydana gelen arıza veya bakım hallerinde limite bakılmaksızın kâğıt fatura düzenleme imkânı bulunmaktadır. Satış tutarı belirlenen limiti aştığı halde geçerli mazeret olmaksızın kâğıt fatura düzenleyenler öngörülen cezai yaptırımlara maruz kalır.

12.03.2024
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.