Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun

Genel bakış

Web tabanlı yapısı sayesinde İK süreçlerine her an, her yerden erişmeyi sağlayan yeni nesil İK yönetimi çözümü Logo j-HR, zamandan ve mekandan bağımsız çalışma imkanı sunarak İK ekiplerine ve yöneticilerine esneklik ve hız kazandırıyor.

Tüm İK ihtiyaçları için

Logo j-HR, insan kaynakları süreçlerini dijital ortama taşımak ve ihtiyaçlarına göre uyarlamak isteyen dağınık yapıdaki işletmelere ve kalabalık İK departmanlarına etkili bir süreç yönetimi sağlıyor.

Zaman yönetimi 

Personel izin yönetiminden, etkinlik kayıtlarına kadar tüm veriler Logo j-HR Zaman Yönetimi’yle tek noktadan yönetilebiliyor. Logo j-HR Zaman Yönetimi, her kademedeki çalışanın izin kayıtlarını, farklı izin tiplerine göre kolayca oluşturmayı sağlıyor.

İşe alım 

Kritik işe alım sürecini en iyi şekilde yönetebilmek için Logo j-HR İşe Alım Portalı ve İşe Alım Yönetimi, şirket içi ve dışından personel alımını kolaylaştıran çözümler sunuyor. 

Otomatik puantaj takibi

Çalışanların işe devamlılığının düzenli takip edilmesini sağlayan puantaj yönetimi özelliği sayesinde tüm süreçler otomatize ediliyor. Gün devam bilgisi, personel giriş çıkışları, izin ve molaları kayıt altına alarak operasyonel hatalar en az seviyeye indirebiliyor.

Tanıtım broşürünü indir Kullanıcı dokümanları

Logo j-HR uygulamasını buradan indirin!

App Store Google Play

Özellikler

 • Tüm İK süreçleri için tek noktadan yönetim

  İşe alım ile başlayıp bordro süreçleri ile devam eden, performans değerlendirme ve kariyer yönetimi süreçleri ile sonuçlanan tüm İK aşamaları, Logo j-HR ile uçtan uca yönetilebiliyor. Ayrıca bordro işlemleri de aynı sistem üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

 • Zamandan ve mekandan bağımsız kullanım

  Logo j-HR'ın web tabanlı yapısı sayesinde tüm bilgilere zaman ve mekandan bağımsız olarak, internet erişiminin olduğu her yerden ulaşılabiliyor. 

 • Farklı dillerde kullanım

  Çoklu dil desteği sayesinde, Logo j-HR çok-uluslu şirketler tarafından da rahatça kullanılabiliyor.  

 • ERP entegrasyonu

  Logo j-HR'ın Logo j-Platform ERP ile entegrasyonu sayesinde hem İK süreçleri hem de ERP sistemi tek bir platform üzerinden yönetilebiliyor. 

 • İşletmenin her noktasının kontrolü

  Logo j-HR, kapsamlı Organizasyon Yönetimi modülüyle şirket genelindeki insan kaynağını uçtan uca tanımlamayı ve yönetmeyi sağlıyor. Modülün kullanımını kolaylaştıran sürükle-bırak özelliğiyle, şirketin organizasyon şemaları kolayca şekillendirilebiliyor. 

 • Bordro ve özlük süreçleri denetim altında

  İşletmelerin bordro süreçleri de Logo j-HR üzerinden yönetilerek insan kaynakları ekiplerinin iş yükü önemli ölçüde azaltılıyor ve bordro işlemlerinde insan kaynaklı hatalar azaltılıyor. Mevcut ve eski çalışanlarına ait tüm özlük ve nitelik bilgilerinin yanı sıra izinlerin detaylı ve etkin takibi de Logo j-HR üzerinden yapılabiliyor.

 • Zamanın etkin kullanımı

  Logo j-HR ile sunulan Zaman Yönetimi modülü, personelin izin tarihlerinden raporlarına, fazla mesailerinden etkinlik kayıtlarına kadar tüm verileri tek noktadan yönetmeyi sağlıyor. Zaman Yönetimi modülü ile Çalışan Portalı’nın entegrasyonu sayesinde, çalışanlar kendi izinlerini de portal üzerinden güncel olarak takip edebiliyor. Böylece İK departmanı izin konusundaki soruları cevaplamak için harcadığı zamanı, katma değer sağlayan başka işlere ayırabiliyor.

 • Ücretlendirme yönetimi

  Logo j-HR'ın ücretlendirme uygulamalarında, puantajlar sistemde muhasebeleştirilerek ilgili muhasebe fişleri oluşturuluyor. Ayrıca kuruma bağlı parametre oluşturma, ek ödeme ve ek kesinti yönetimi, borç-alacak aktarımları, izin aktarımı, mesai aktarımı işlemlerinin tamamı bu modül üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Çalışanlar için SGK ve Emekli Sandığı’na gönderilen aylık zorunlu bildirgeler de resmi kurumlarca istenen formatta düzenli olarak paylaşılabiliyor.

 • Personel borç ve alacaklarının takibi

  Personelin tüm borç-alacak işlem kayıtları Logo j-HR üzerinde oluşturulup takip edilebiliyor. Açılan her bir işlem kaydı için ödemelerin yapılacağı işlem türü ve tipi sistem üzerinde belirleniyor. Çalışan Portalı ile entegrasyon sayesinde, harcırah ve masraf gibi alacakların kayıtları personel tarafından sisteme girilebiliyor.  

 • Ücret ve bordro maliyetleri için senaryolar

  İK departmanları, yeni dönem bütçelerini oluşturmak için gerekli olan ücret ve bordro maliyetlerini Logo j-HR Ücret Senaryoları Yönetimi modülüyle kolayca hesaplayabiliyor. İşe alım ve işten ayrılma maliyetleri de bu senaryolara yansıtılabiliyor. 

 • Öneriler ve geri bildirimler

  Çalışanların öneri, şikayet, geri bildirimlerini ve bunlara verilen yanıtları saklayıp arşivleyen Logo j-HR, Öneri-Geri Bildirim modülünün Çalışan Portalı'yla entegrasyonu sayesinde çalışanların bu bilgileri doğrudan İK ekibiyle paylaşabilmesini sağlıyor. Böylece şirketin gelişimi ve çalışan memnuniyeti açısından önemli adımlar atılabiliyor.

 • Eğitim süreçlerinde etkili planlama

  Eğitim planlama ve uygulama süreçleri, Logo j-HR Eğitim Yönetimi modülü sayesinde otomatik hale geliyor ve önemli zaman tasarrufu sağlanıyor. Eğitim Talepleri, Gereksinim, Değerlendirme ve Eğitim Sınav Anket raporları da alınarak eğitim sürecinin tamamı uçtan uça raporlanabiliyor.

 • İşe alımda kolaylık

  İşe alım sürecinin en verimli şekilde yürütülebilmesini sağlayan Logo j-HR İşe Alım Yönetimi modülü, şirket içi ve dışından personel alımını ve karar süreçlerini kolaylaştıran çözümler sunuyor. Başvuru Kartları, Personel Talepleri Listesi ve Yanıt Mektubu raporları da sistem üzerinden alınarak işe alım sürecinin analizi ve raporlaması yapılabiliyor.

 • En verimli performans için

  Logo j-HR Performans Yönetimi modülü, gerek çalışanlar gerekse işletme açısından en verimli performansın sağlanmasına yönelik kolaylıklar sunuyor. Şirketin süreçlerine ve operasyonlarına en uygun performans dönemi belirlenerek her dönem için ayrı bir performans kaydı modül üzerinde açılıyor. Belirlenen performans dönemi sonunda, çalışanların hedef-yetkinlik performansları, görev ve sorumlulukları değerlendirilip sonuçlar görüntülenebiliyor.

 • Çalışanlar için kariyer planlama

  Logo j-HR bünyesindeki Kariyer Yönetimi modülü, çalışanların kariyer planlaması ve yönetimini destekleyerek işletmenize daha parlak bir gelecek kazandırmaya yardımcı oluyor.

 • Çalışan Portalı

  Logo j-HR Çalışan Portalı, her bir çalışanın kendisiyle ya da şirketle ilgili bilgilere kolayca erişmesini sağlıyor. Self-servis İK olarak tanımlanan bu uygulama, şirket ile çalışan arasındaki şeffaflığı pekiştiriyor. Logo j-HR Çalışan Portalı’na kişisel şifreleriyle giriş yapan personel izin, fazla mesai, eğitim gibi konularda güncel durumunu kolaylıkla takip edip talepte bulunabiliyor. Şirketle ilgili tüm haberlerin ve duyuruların girilebildiği Portal, aynı zamanda kurumsal bir iletişim platformu da oluşturuyor. 

 • İşe Alım Portalı

  Logo j-HR İşe Alım Portalı, şirket içi ve dışından personel alımını kolaylaştıran çözümler sunuyor. Departman yöneticilerinin boş pozisyonlar ya da projeler için portal üzerinden personel talebinde bulunmasıyla başlayan süreçte, talebin onaylanmasının ardından şirket içi ya da şirket dışında ilan tanımlaması yapılıyor.

  Başvurular için oluşturulan kartlar üzerinden görüşme kayıtları, teklifler, sınav anket bilgileri ve proje bazlı bilgiler takip edilebiliyor. Adayın muhtemel pozisyona uygunluğu da bu kartlar üzerinden sorgulanabiliyor. Başvuru Kartları, Personel Talepleri Listesi ve Yanıt Mektubu raporları da sistem üzerinden alınarak işe alım sürecinin analizi ve raporlaması yapılabiliyor.

Uyumlu Logo Çözümleri

Logo j-HR Tercih Ettiler

Sıkça sorulan sorular

 • İş ortaklarınız ile nasıl iletişime geçebilirim?

  Web sitemizde yer alan iş ortağı iletişim sayfası üzerinden Logo iş ortakları bilgilerine erişebilirsiniz.

 • j-HR ürünü ile ilgili detaylı bilgiyi nasıl alabilirim?

  Logo j-HR ile ilgili bilgi edinmek için tanıtım broşürünü inceleyebilir, ürün tanıtım videosunu izleyebilir ya da Bilgi Alın Formunu doldurarak sizinle iletişime geçilmesini sağlayabilirsiniz.

  Logo Fonksiyonel iş ortakları ile doğrudan iletişime geçerek, Logo j-HR hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

 • Logo j-HR ürününde hangi modüller bulunmaktadır?

  Logo j-HR; bordro ve insan kaynakları süreçlerinizi tek platform üzerinden bütünsel olarak yönetebileceğiz web tabanlı bir çözümdür ve sahip olduğu modüller aşağıda belirtilmiştir.

  Personel Yönetimi

  Ücret Yönetimi

  İzin Yönetimi

  Borç/Alacak Yönetimi

  Eğitim Yönetimi

  Kariyer Planlama

  Ücret Senaryoları

  İşe Alım Yönetimi  

  Çalışan Portalı

  İşe Alım Portalı

 • Logo j-HR web üzerinden de kullanılabilir mi?

  Web tabanlı yapısı sayesinde internet bağlantısının olduğu her yerden zaman ve mekan bağımsız olarak Logo j-HR’ı kullanabilirsiniz.

 • Logo j-HR hangi veritabanları ile uyumludur?

  Oracle ve SQL Server veritabanları ile uyumludur.

 • Logo j-HR hangi dilleri destekliyor?

  Türkçe ve İngilizce dillerini desteklemektedir.

 • Logo j-HR işletmelerin İK süreçlerine göre uyarlanabilir bir çözüm müdür?

  Logo j-HR; esnek mimarisi ve Logo tarafında geliştirilen uyarlama araçları sayesinde işletmelerin İK süreçlerine göre kolay uyarlanabilir bir yapıda tasarlanmıştır.

 • Logo j-HR farklı sistemler ile veri alışverişi yapabilir mi?

  Web Servis ve Rest Servis yapısı ile işletmelerin ihtiyacına bağlı olarak tüm sistemlerle entegrasyon sağlanabilmektedir.

 • Logo ürünleri ile entegrasyon yapılabilir mi?

  Logo j-Platform tam entegre çalışır. Logo j-Platform dışındaki tüm Logo ERP ürünleri ile muhasebe entegrasyonu sağlanmaktadır.

 • Bordro süreçlerinde yaşanan mevzuat değişikliklerine uyum süreci nasıl takip edilmektedir?

  My Logo entegrasyonu ile yıl içerisinde değişen asgari ücret, vergi dilimleri gibi kanun parametreleri online olarak sisteme aktarılabilir. Parametrik yapısı sayesinde ücret hesaplamalarını etkileyen yasal değişiklikler kolayca uygulanabilir. Kapsamlı değişiklikler için yasal süreler çerçevesinde yeni versiyonların yayınlanması ile süreçler desteklenmektedir.

 • Bordro hesaplamaları yapılırken hangi teşvikler hesaplanabiliyor?

  Arge, Teknokent, 5510 gibi tüm istihdam yasaları ve teşvikler hesaplanabilir.

 • Bütçe simülasyonu yapabilir miyim?

  Logo j-HR ürününde Ücret Senaryoları Yönetimi modülü ile çalışan sayısında yapacağınız değişikliklerin, tahmini ücret ve ek ödeme artışlarına göre bütçe maliyet çalışmalarını yapabilirsiniz.

 • Serbest zaman uygulaması destekleniyor mu?

  Logo j-HR ile mevzuata uygun serbest zaman uygulaması takip edilebilir.

 • Zorunlu bireysel emeklilik sigortasına katılım ve kesintilerin takibini yapabilir miyim?

  Logo j-HR ana paket içerisinde bulunan tanım ve işlemler sayesinde BES süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

 • Kullanıcı türüne göre yetkilendirme yapılıyor mu?

  Modül, form ve alan bazında yetkilendirme yapılarak, kullanıcıların sistem üzerinde yaptığı değişiklikler raporlanabilir.

 • Logo j-HR, kamu bordrosu ve sendika uygulamalarını destekliyor mu?
 • İK süreçleri ile ilgili hangi işlemleri takip edebilirim?

  İşe alım ile başlayan sonrasında bordro, izin, eğitim, organizasyon, performans ve kariyer süreçleri ile devam eden tüm İK aşamaları, Logo j-HR ile uçtan uca yönetilebilir. Logo j-HR içerisinde bulunan Çalışan Portalı sayesinde izin, mesai gibi bireysel işlemler çalışanlar tarafından yönetilirken, şirketle ilgili tüm haberlerin ve duyuruların paylaşılabildiği alanlar sayesinde şirket içi etkileşim de artırılabilir.

 • Performans ve Kariyer süreçlerini nasıl yönetebilirim?

  Logo j-HR’ın uyarlanabilir yapısı sayesinde işletmeler kendi performans yönetim süreçlerine uygun olacak şekilde değerlendirme yapısı kurgulayabilir. Hedef-Yetkinlik ve Görev Sorumluluk bazında değerlendirme yapılması, Üst-Eş-Ast Değerlendiricilerin de sisteme dahil edilmesi sağlanabilir. Kariyer Yönetimi süreçleri kapsamında Kurumsal Analizler ve Bireysel Kariyer Planları oluşturulabilir.

Blog

Blog’da öne çıkanlar

Türkiye'nin lider markaları verimliliklerini arttırmak için Logo'ya güveniyor.