Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

İnteraktif vergi dairesi nedir?

İnteraktif vergi dairesi nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sunduğu yeni nesil bir sistem olan İnteraktif Vergi Dairesi, kağıt üzerinde yapılan pek çok işlemin elektronik ortamda hızlı ve pratik bir şekilde yapılmasına imkan sağlar. Her an erişilebilir ve güvenilir olan bu sistem üzerinde 20’den fazla sorgulama ve 60’dan fazla işlem yapılabilir. İşlemleri gerçekleştirmek için devlet kurumlarına gitme sorununu ortadan kaldıran sistem üzerinden borç durumu sorgulama, geçmiş dönem görüntüleme ve farklı yöntemlerle borç ödeme gibi birçok önemli işlem gerçekleştirilebilir. Sistem, mükelleflerin karşılaşabileceği sorunlar için etkili çözümler sunar. Sistemin yönetimi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. 

İnteraktif Vergi dairesinden kimler yararlanabilir?

İnteraktif vergi dairesi sisteminden e-devlet şifresine sahip olan herkes yararlanabilir. Sistem üzerinden kullanıcı kodu ile interaktif vergi dairesi şifre alma işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifresine sahip olan tüm gerçek ve tüzel kişiler sistem işlemlerini gerçekleştirebilir. 

İnteraktif Vergi Dairesinde neler yapılabilir?

Vergi dairesinin dijital hali olarak nitelendirilen interaktif vergi dairesi üzerinden sicil ve sorgulama işlemleri yapılabilirken pek çok bilgiye de ulaşılabilir. İnteraktif vergi dairesi üzerinden ulaşılabilecek bilgiler şu şekilde sıralanabilir: 

·      Borç ve ödemelere ilişkin detaylar

·      Beyannameler

·      Bildirimler

·      Tahakkuklar 

·      Sicil bilgileri

·      Ödeme emirleri

·      İnsan kaynakları yönetimi

·      Ortaklık ve yönetici bilgileri

·      Vergi cezaları ve ihbarnameler

·      İade edilebilir ödemeler

·      Mahsup edilebilir ödemeler

·      E yoklama, e haciz, e tebligat bilgileri

İnteraktif vergi dairesi üzerinden yapılabilecek işlemler şu şekilde sıralanabilir:

·      Vergi borcu taksitleri tecil talepleri

·      Dilekçe ve eklerinin verilmesi

·      Borç durum yazısı

·      Mahsup ve iade talepleri

·      Mükellefiyet yazısı talepleri

·      Geçerli ve aktif olan e beyanname sözleşmelerine erişim ve iptal işlemleri

·      Genel amaçlı dilekçe verilmesi

·      Gayrimenkul sermaye iradı konusu olan malın elden çıkarılma işlemleri

·      Elden çıkarılan maldan elde edilen gelirin son bulduğuna dair dilekçe işlemleri

·      Vergi borçları bilgilerine erişim ve ödeme

·      Hazır beyanlar uygulamasına erişim

·      Ödeme emirlerinin sorgulanması

·      Kasko değerine göre MTV düzeltilmesi için dilekçe verme

·      Mal bildirimi yapma

·      Muhtasar beyanname için dilekçe verme

·      İzaha davet için cevap yazılanın hazırlanması 

·      İletişim bilgileri güncellemesi için dilekçe verilmesi

·      Vergi cezaları ve ihbarları için indirim ve uzlaşma talebi

İnteraktif vergi dairesi üzerinden yapılabilecek sicil işlemleri şu şekilde sıralanabilir:

·      Faaliyet konusunun değişimine dair dilekçe verilmesi

·      Hisse devri için dilekçe verilmesi

·      İşyeri için adres değişikliği bildirimi

·      İşe başlama ile iş bırakma bildirimi

·      Ek faaliyet başlama dilekçesi

·      Vergi türü değişikliği için dilekçe verilmesi

·      Yönetici ve unvan değişikliği için dilekçe verilmesi 

·      Muhtasar beyanname ibraz döneminin değiştirilmesi için dilekçe verilmesi

·      İşyeri şube açılışı ve kapanışı için bildirim 

İnteraktif vergi dairesi üzerinden yapılabilecek şifresiz işlemler ve şifresiz ödeme işlemleri şu şekilde sıralanabilir:

·      Tapu harcı ödeme

·      T.C. kimlik kartı bedel ödemesi

·      MTV ve TPC ödemesi

·      Cep telefonu harç ödemeleri

·      Sürücü belgesi harcı ve kartın değerli kağıt bedelinin ödenmesi

·      Belge numarası üzerinden yapılabilen tüm ödemeler

·      Pasaport harcı ile değerli kağıt bedeli ödemesi

·      Tecilli borç ödemesi

·      E belge doğrulama

·      ÖTV 2A ödeme belgesi sorgulama

·      Resen terk ettirilmiş mükelleflerin sorgulamaları

·      E vergi levhası sorgulama

·      Vergi kimlik numarası sorgulama ve doğrulama

·      Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama

·      Yabancılar için vergi kimlik numarasından sorgulama

·      Borç durum yazısı doğrulama

·      Mükellefiyet yazısı doğrulama

·      Ödeme kaydedici cihaz bilgisi sorgulama

·      Belge basım bilgileri sorgulama

·      Kişilerin adlarına düzenlenen e arşiv faturaları sorgulama

İnteraktif Vergi Dairesi yapılandırma işlemi 

İnteraktif vergi dairesi üzerinden yapılandırma işlemi ödemeleri anlaşmalı bankaların banka kartı ya da kredi kartıyla gerçekleştirilebilir. GİB web sitesi (www.gib.gov.tr) veya e devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılandırma işlemi yapılabilir. Elektronik olarak vergi yapılandırma yapmak istemeyenler vergi dairesinden ya da posta yoluyla başvuru süresi içerisinde yapılandırma başvurusu yapabilir. 

İnteraktif Vergi Dairesi İşe Başlama İşlemi

Mükelleflerin vergisel bir yükümlülüğü olan işe başlama bildirim işlemleri interaktif vergi dairesi sisteminden gerçekleştirilir. İşe başlama kriterlerine uygun olan, tüccarlar, gerçek kişiler ve kurumlar vergisi mükellefleri vb. bildirimlerini interaktif vergi dairesi üzerinden gerçekleştirir. Bazı kişiler için sistem üzerinden işe başlama bildirimi vermek yeterlidir. İş değişikliği ve işi bırakma için yeniden bir bildiride bulunulması gerekmez. İş değişikliği, işe başlama ve iş bırakma bildirimlerini vermek zorunda olan kişiler şu şekilde sıralanabilir:

·      Serbest meslek erbabı

·      Kurumlar vergisi mükellefi 

·      Vergiye tabi sanat ve ticaret erbabı

·      Adi ve kolektif şirket ortakları

·      Komandit şirketin komandite ortakları