facebook
Genel

Logo j-Platform i4.0 ile akıllı üretim süreçlerinde uçtan uca dijitalleşme

Akıllı üretim sistemlerinin küresel ticaret hacminin yaklaşık yüzde 46’sını etkileyeceği öngörüleceği öngörülüyor. Bununla birlikte Türkiye sanayisinin Endüstri 2.0 ile Endüstri 3.0 arasında olan dijital olgunluk seviyesini geçmesinin ve Endüstri 4.0 devrimini yakalamasının, akıllı endüstri için uygun çözümlerin kullanılmasıyla mümkün olabileceği anlaşılıyor. Bu noktada Logo Yazılım’ın sayısız avantajlar sunan web tabanlı ERP çözümü Logo j-Platform, devreye giriyor.

Logo Çözüm Ortağı İletişim Yazılım’ın CoralReef MES ürünü ile entegre olan Logo j-Platform, yüksek verimlilik sağlayan akıllı üretim için dijitalizasyona olanak tanıyor. İhtiyaca göre genişletilebilen esnek bir çözüm sunan Logo j-Platform, Endüstri 4.0 ile uyumlu çalışmayı hedefleyen üretim tesislerine hitap ediyor. Veri tutarlılığından planlı üretimle artan müşteri memnuniyeti ve kârlılık artışına, kalite kontrolünden etkili stok yönetimine, makine ve aletlerde etkili bakım ve korumadan paketleme ve sevkiyatta minimum hata payına pek çok avantaj sağlıyor.

Endüstri 4.0 ve akıllı fabrikalar ile geleneksel iş modelleri değişiyor

Alman hükümetinin yüksek teknoloji yatırım stratejileri arasında yer verdiği bir proje ile ortaya çıkan Endüstri 4.0; üretim başta olmak üzere, lojistik, kalite kontrol, bakım, operasyonel yönetim ve üretim süreçlerini ilgilendiren diğer birçok alanda köklü değişimleri tetikliyor. Üretim süreçlerinin bilgisayarlı otomasyonu şeklinde ifade edebileceğimiz Endüstri 4.0 kavramı, akıllı dijital sistemlerle kurumsal yaşamın kurallarını değiştiriyor.

Atölye (2.0) düzeninden fabrika (3.0) seviyesine geçen üreticiler, insan–makine ve diğer kaynakların kompleks ağlar üzerinden etkileşimli/işbirlikçi bir modelde çalışabildiği Endüstri 4.0 ile rekabette öne çıkıyor. Daha kaliteli, daha ucuz, daha hızlı ve daha az israf yapan akıllı üretim ortaya çıkarmayı hedefleyen Endüstri 4.0 bileşenlerinin entegrasyonu spesifik bir kavramı da ortaya çıkarıyor: Akıllı fabrikalar.

Akıllı fabrikaları, imalat kaynaklı sorunları dinamik, esnek ve çevik bir biçimde çözebilen fabrika olarak tanımlayabiliriz. Akıllı fabrikalar, üretim yöntemleri, üretim süreci, stok yönetimi, bileşenler, kaynak kullanımı, karar süreci, örgüt yapısı, rotalama, bağlantı, bilişim sistemleri, kontrol, bilgi yönetimi gibi farklılıklarla geleneksel fabrikalardan ayrılıyor. Ayrıca teknoloji tabanlı olmaları sayesinde üretim alanında büyük faydalar sağlıyorlar. Akıllı üretim sistemleri temelindeki akıllı fabrikalar; yüksek rekabet gücü, yüksek üretkenlik, daha düşük maliyet ortaya koyuyor. Kalite, esneklik, inovatif iş modelleri, yüksek güvenlik ve çalışma şartlarında iyileşme avantajları sunuyor.

İşletmelerin teknolojik alt yapı olmadan ayakta kalabilmesinin nerdeyse mümkün olmadığı bu dönemde üretim sektörünün üretim süreçlerini Endüstri 4.0’ın bileşenleriyle yönetmesi ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Türkiye’deki akıllı fabrikalar, bu durum için örnek teşkil ediyor.

Endüstri 4.0 kapsamında karmaşık üretim süreçlerindeki verimlilik nasıl artırılır?

Fabrikaları geleceğe güvenle taşımanın en etkili yolu inovasyon. Dolayısıyla dijitalleşerek akıllı fabrikaya dönüşmek üretim yapan işletmeler için hayati önem taşıyor. Kod yazmanın yeni bir dünya dili olarak ortaya çıktığı günümüzde çağı yakalamak, verimliliği ölçmeye olanak tanıyan otomasyon sistemleriyle mümkün olabiliyor. Kendi sistemlerini organize edebilen siber fiziksel sistemleri, anlık kontrole olanak tanıyan bulut tabanlı sistemleri, büyük veriden beslenen yapay zekayı kullanarak yenilikçi yaklaşımla üretimde verimliliği, esnekliği ve hızı artırmak mümkün oluyor.

Üretim sahasında MES ve ERP çözümlerinin faydası

Karlı bir şirket olmanın ve bunu sürdürebilmenin yolu planlamadan geçiyor. İleri Planlama ve Çizelgeleme sistemi (APS) kullanmak akıllı üretim konusunda ilk basamağı oluşturuyor. Kurumsal düzeyde bir APS modülü sayesinde teslim tarihlerine uymak, parti boyutlarını artırmak, iş emirlerini görsel olarak izlemek ve etkili yönetsel iş kararları almak mümkün oluyor. İleri planlama ve çizelgeleme süreçlerini etkin bir şekilde yönetebilmek için kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve üretim yürütme sistemi (MES) önem taşıyor.

Mühendislik büro ve kalite departmanı için kılavuz niteliğinde bir sistem olan MES sayesinde işletmeler gerçek zamanlı olarak takip yapabiliyor. Bu sayede gerektiğinde müdahale yapılabiliyor. Planlama sürecinin iyileştirilmesi ve işletme çalışanlarının iş gücünün doğru şekilde kullanılabilmesiyle müşteri memnuniyeti de artıyor.

ERP sistemi ile sağlanan otomasyon ve koordinasyon sayesinde de daha hızlı bilgi iletişimi, sevkiyatların hızlanması, daha iyi finansal yönetim, etkin stok yönetimi mümkün oluyor. ERP sisteminin ürün siparişi, takibi ve teslimatı gibi işletmenin bütün iş süreçlerini tek tabanlı bir erişime açmış olması pazarlama ve satış yöntemleri için yapılacak yatırımlarda tasarruf sağlanmasına olanak tanıyor.

ERP ve MES, birbirlerini tamamlayan iki sistem olarak üretim faaliyetlerinin en iyi şekilde sonuçlandırılmasını mümkün kılıyor. İki yazılım da operasyon netliğinin artmasına yarar sağlıyor. ERP ve MES iş süreçlerinin doğru şekilde entegre edilmesine olanak tanıyor. Üretim sahasında MES ve ERP çözümleri kullanmak ileri planlama, planlama ve kontrol, kalite yönetimi, bakım ve üretim veri toplama (operasyon ve makine) süreçlerinde avantaj sağlıyor.

MES ve ERP entegre çözümü kullanmanın akıllı üretim sürecine etkisini şu istatistikler ortaya koyuyor:

 • İleri planlama ve çizelgeleme %66
 • Planlama ve kontrol %76
 • Kalite yönetimi % 63
 • Bakım %47
 • Üretim veri toplama (operasyon) %92
 • Üretim veri toplama (makine) %87
 • Auto-ID %34

Kaynak: Trovarit Endüstri 4.0 yolculuğu

Bu bağlamda J-Platform i4.0 ile uçtan uca süreç yönetimiyle verimlilik artışı sağlamak mümkün oluyor.

J-Platform i4.0 işletmelere neler kazandırır?

Üretim yapan şirketlerin dijital dönüşümünü Logo j-Platform i4.0 modülüyle destekleyerek ERP ile MES’i bir araya getiren Logo j-Platform ERP çözümü, orta ve büyük ölçekli işletmelerin verimli yönetimini sağlıyor. Logo j-Platform ERP üzerinde çalışan Logo j-Platform i4.0; üretim planlama, kalite, depo otomasyonu ve sayım, paketleme, sevkiyat, bakım yönetimi, kalıp/takım yönetimi, terazi otomasyonu, web fason ve tedarikçi yönetimi, MRP/MPS bileşenleriyle işletmelere, otomasyon ve dijitalizasyon çağının gerekliliklerine uymalarında aracılık ediyor.

CoralReef çözümü ile ERP arasında çift yönlü entegrasyon sağlayarak üretim süreçlerini merkezi şekilde yönetmeye olanak tanıyan Logo j-Platform i4.0 çözümünün işletmelere sağladığı tüm faydaları şöyle sıralayabiliriz:

 • Sahadaki tüm üretim bilgilerini filtreleyip denetleyerek üretimin kesintisiz sürmesini sağlıyor.
 • Üretimin tüm aşamalarında kullanılan verilerin Logo j-Platform ERP sistemine anlık raporlanması, veri tutarlılığını ve güvenilirliğini artırıyor ve veri kaybını önlüyor.
 • Otomasyona dayalı, planlı üretimle müşteri memnuniyeti ve karlılık artıyor.
 • PLC entegrasyonu sayesinde süreç dataları anlık toplanıyor ve istatistiksel analizlerle değerlendiriliyor. Bu sayede kalitede standardizasyon sağlanıyor.
 • Malzeme stok durumunun ve deponun etkili kontrolünü sağlıyor.
 • Sevkiyatta barkod kontrolü sayesinde sevkiyatta minimum hata payıyla müşteri memnuniyetinin artmasını sağlıyor.
 • Sağlıklı akıllı üretim için gerekli tüm bakım-onarım çalışmalarının yapılmasını sağlıyor.
 • Akıllı üretim için gerekli tüm girdilerin tartım işlemleriyle entegrasyon sağlanarak malzeme girişlerinin sisteme otomatik olarak kaydedilmesi sayesinde stok ve depo yönetiminde kolaylık sağlanıyor.
 • Fason üretici ve tedarikçi süreçlerinin etkili şekilde yönetilmesiyle üretimin kalitesi artıyor.

Uçtan uca çözüm, kolay kullanım, yüksek uyarlanabilirlik, mevzuata tam uyumluluk gibi avantajlar için yüzde 100 yerli J-Platform i4.0 kullanarak geleceğiniz için avantajlı bir yatırım yapabilir ve gücünüze güç katabilirsiniz. Bu sayede Türkiye’nin, dünyadaki dönüşüme teknik katkı sağlayan ülkelerden biri olmasını mümkün kılabilirsiniz.

08.05.2020
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.