İnsan Kaynakları

Stajyer maaşı nedir?


“Stajyer maaşı nedir?” sorusunu cevaplamadan önce ilk olarak “Staj nedir?” sorusunun tanımını yapmak daha uygun olacaktır. Staj; bir insanın öğrenim hayatında edindiği bilgileri pratiğe dökebileceği, alanında deneyim sahibi olmak için bir kurumda çalıştığı süreçtir. İşte bu deneyimi elde etmek için herhangi bir kurumda yarı ya da tam zamanlı çalışan kişiye stajyer denmektedir.

Staj süreci, belirli bir kurum ya da kuruluşta yarı ya da tam zamanlı olarak çalışmayı kapsar. Genellikle staj yapan öğrenciler; meslek liselerinden, meslek yüksek okullarından ya da üniversitelerdendir. Bu öğrencilere belirli bir ücret ödendiği için “Staj maaşı ne kadar?” gibi sorular da sıklıkla gündeme gelmektedir.

Staj dönemi, öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökmeleri açısından önemlidir. Bu sebeple özellikle bazı meslek gruplarında stajın yeri son derece önemlidir. Firmalar özellikle öğrencileri teşvik etmek amacıyla ücretli staj alımı yaparlar. Bu sayede öğrenciler hem sektör hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilmekte hem de çalışma hayatına en iyi şekilde hazırlanabilmektedir. Bu süre zarfında öğrencilere staj parası da ödenmektedir.

Stajyer maaşı nedir?

Stajyerlerin belirli bir kurum ya da işletmede yaptıkları stajın karşılığında aldıkları ücret, stajyer maaşı olarak tanımlanır. Stajyer maaşları birbirinden farklı olabilir. Yani 4 yıllık üniversite staj ücreti ile 2 yıllık üniversite staj ücreti farklı olabilir. Üniversite stajyer maaşı için stajyer maaşı hesaplama yöntemi kullanılabilir. Bu sayede stajyer maaşı 2023 hesaplanabilir.

2023 stajyer maaşı ne kadar?

Stajyer maaşları tıpkı standart maaşlar gibi her sene güncellendiğinden staj maaşı 2023 yılında da farklı rakamlara karşılık gelmiştir. 2023 yılına girdikten sonra herkes “2023 staj ücreti nedir?” diye aramalara başlamıştır. Her sene olduğu gibi “Stajyer maaşı ne kadar?” sorusunun cevabı da değişiklik göstermektedir.

Hem lise hem de üniversitede okuyan öğrenciler için stajyer ücreti merak konusudur. Lisede “12. sınıf staj parası ne kadar 2023?” gibi pek çok soru insanlar tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Hem üniversite stajyer maaşı 2023 hem de mesleki eğitim merkezi maaşı her sene olduğu gibi bu sene de yayınlanmış olup insanların sorularına yanıt verilmiştir.

2023 stajyer maaşları hem MESEM maaşları hem de üniversite maaşları olarak en güncel hâliyle yayınlanmıştır. Aşağıda stajyer öğrenci maaşı kriterlere göre verilmiştir, 2023 stajyer maaşlarını tabloda görebilirsiniz:

2023 Stajyer Ücretleri

Tür
Ücret
Çalışan Sayısı 20'den Az Olan İşletmelerin Stajyer Ücreti
1710,30 ₺
Çalışan Sayısı 20'den Fazla Olan İşletmelerin Stajyer Ücreti
3.420,60 ₺
Çırak ve Aday Çıkar Ücreti
3.420,60 ₺
Kalfa Ücreti
5.701 ₺
Mesleki Eğitim 12. Sınıf Öğrencisi Staj Ücreti
5.701 ₺
Mühendislik Fakültesi Öğrencisi Staj Ücreti
3.990,70 ₺


Yukarıdaki tabloda 2023 stajyer maaşı belirli kriterlere göre verilmiştir. “12. sınıf staj parası ne kadar 2023?” diye soracak olursak tabloda görüldüğü gibi 5.701 TL’ye karşılık gelmektedir. Yine meslek lisesi staj maaşı 2023 tabloda net bir şekilde görülebilmektedir.

Mühendislik fakültesi öğrencileri için üniversite staj ücreti 3.990,70 TL olarak belirlenmiş durumdadır. Stajyer maaşları asgari ücretin güncellenmesi ile birlikte güncellendiğinden bu tablo da güncellenecektir.

Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?

Her ne kadar “Staj ücreti ne kadar?” sorusunun cevabı yukarıdaki tabloda gözükse de bu paranın nasıl hesaplandığı da ayrı bir konudur. Çünkü insanlar bu parayı neye göre ve nasıl aldıklarını merak etmektedir. Stajyerlere asgari ücret oranı üzerinden bir ödeme yapılmaktadır. Bu da hesaplama yaparken büyük kolaylık sağlamaktadır.

Stajyer maaş hesaplamasında staj dönemindeki aylık net asgari ücret göz önünde bulundurulur. Örnek vermek gerekirse 20 üzeri çalışanı olan bir kurumda hesaplama net asgari ücret x %30 formülü ile bulunmaktadır. Bu hesaplanan ücret bir stajyere verilebilecek taban ücrettir. Ancak işletme ya da kurumlar dilerse bu ücretin üstüne de çıkabilirler. Ulusal staj programı maaş ile uluslararası yurt dışı maaşları ise birbirinden farklı olabilir.

MESEM maaşı yani mesleki eğitim merkezine devam eden öğrenciler için asgari ücretin en az %30’u bir ücret ödenmektedir. Lise stajyer maaşı 2023 bu hesapla rahat bir şekilde bulunabilmektedir.

Stajyer maaşında devlet desteği ne kadar?

Stajyer maaşlarında işletmenin çalışan sayısına bağlı olarak devletten destek alması mümkündür. Bu noktada firmada çalışan kişi sayısı devletin vereceği desteği belirleyen temel unsurdur. Bir işletmede çalışan personel 20’nin üzerindeyse stajyer maaşının 1/3’ü devlet tarafından karşılanmaktadır.

Stajyer maaşı ne zaman yatırılır?

“Staj parası ne kadar?” sorusu kadar “Staj maaşı ne zaman yatırılır?” sorusu da stajyerler için önemlidir. İşletmeler meslek lisesi stajyer maaşı ücretlerini her ayın 10’una kadar yatırmaktadır. Devletin sağlayacağı katkı ise her ayın 25’ine kadar ilgili hesaba yapılmaktadır.

Stajyerler için SGK belge kodu nedir?

Mesleki eğitim gören öğrenciler iş kazası, meslek hastalığı gibi durumlar için sigortalanır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası her bir stajyer için geçerlidir. Stajyerlerin SGK’da iki farklı kodu bulunmaktadır. Bunlar aday çırak, çırak ve mesleki eğitim gören öğrenciler için “7-Çırak”; meslek lisesinde okurken veya yüksek öğrenimleri esnasında staj görenler için “19-Stajyer” olarak belirlenmiştir.

Stajyer kaç saat çalışır?

Stajyerlerin merak ettiği sorulardan bir tanesi de haftada kaç saat çalıştıkları üzerinedir. Bu sorunun cevabı stajyerin öğrenim gördüğü seviyeyle alakalıdır. Örneğin lise öğrencileri için haftada 3 günü aşmayacak şekilde staj planı yapılmalıdır. Üniversite öğrencileri için ise staj haftada maksimum 6 iş günü yani 45 saat olarak bildirilmiştir.

Stajyere maaş vermek zorunlu mu?

Stajyerlerin hakları kanunlar tarafından korunmaktadır. Bu anlamda çırak, kalfa ya da ustaların eğitimi ile okul ya da işletmelerde yapılacak stajlar ücrete tabidir. Bu durum 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda açıkça belirtilmiştir. Kanun kapsamında staj türü ne olursa olsun bütün öğrenciler staj süresi boyunca maaş almalıdır.

Staj türüne göre maaş ödemeleri

Staj türüne göre ödenecek maaşlarda da birtakım farklılıklar söz konusu olmaktadır. Bunları şu şekilde özetlemek mümkündür:

1)      Eğer bir işletmede 20 kişiden az çalışan var ise net asgari ücret tutarının %15’i ödenir.

2)      Çalışanı 20’den fazla olan işletmelerde net asgari ücretin en az %30’u oranında bir ödeme yapılır.

3)      Stajyer kişi üniversitede okuyor ise yani mühendislik fakültelerinden birindeyse ve staj yapıyorsa net asgari ücret tutarının %35’i ödenmektedir.

4)      Çırak ya da aday çırak statüsünde mesleki eğitim görenler için maaş net asgari ücretin %30’u kadardır.

5)      Kalfalık yeterliliği kazanmış olan mesleki eğitim merkezi 12. sınıf öğrencileri asgari net tutarın %50’si kadar ödeme almaktadır.

Staj türleri nedir?

Stajlar belirli özelliklere göre birbirinden ayrılırlar. Yani her staj türü aynı değildir. Bu stajları ayrı başlıklar hâlinde incelemek gerekir. İster yurt içi olsun ister yurt dışı fark etmeksizin staj türleri birbirinden farklıdır. Staja başvurmak isteyen adaylar bu kriterleri göz önünde bulundurmalı ve başvurularını buna göre yapmalıdır. Staj türleri şunlardır:

Ücretli staj

Hem ülkemizde hem de dünyanın geri kalanında firmalar kendi çalışma alanlarına uygun olarak gördükleri öğrencileri ya da yeni mezunları stajyer olarak kabul edebilmektedir. Bu gibi durumlarda firmalar kriterlerine uygun olarak ücretlendirme yaparlar. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri de bu tip alımları sıklıkla yapmaktadır.

Gönüllü staj

Gönüllü stajlar herhangi bir kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda yapılan stajları kapsar. Bu stajlar ders dışı etkinlikler olarak da değerlendirilebilir. Gönüllü staj pek çok deneyimin elde edilebileceği bir staj türü olduğundan ders dışında zamanı kalan öğrenciler tarafından sıklıkla tercih edilirler.

Öğrenciler için hem yurt içinde hem de yurt dışında gönüllü staj yerleri bulunmaktadır. Özellikle dijitalleşme ile birlikte gönüllü online stajlar büyük rağbet görmektedir.

Lise stajı

Liseler için belirlenmiş olan bu staj türü genellikle 11. ve 12. sınıfta okuyan öğrenciler içindir.

Yaz stajı

Yaz stajları yaz döneminde yapılan stajları kapsar. Bu stajlar, kısa stajlardır. Yaz stajları öğrencilerin kendi alanlarına daha hâkim olabilmeleri adına önemlidir. Yaz aylarında pek çok deneyim, sektörel bilgi bu stajlar sayesinde edinilebilir. Yaz stajları yurt içinde yapılabileceği gibi yurt dışında da yapılabilir. Yaz stajı ücreti asgari ücretin 1/3’üne tekabül eden orandır. Bu oran 2023 senesi için 3.420,60 TL’dir.

Externships staj

İşbaşı stajı olarak bilinen bu staj türünde stajyerler bir ödeme ya da okul kredisi almazlar. Bu tip stajlardaki temel nokta öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökmesidir. Öğrenciler birkaç hafta süren bu stajyerlik türünde işbaşında deneyim elde edebilmektedir.

Akademik stajlar

Bu stajlar akademik kredi notunu etkileyen stajlardır. Kurumlar tarafından ekstra akademik kredi notu verilebilmektedir. Bu da akademik anlamda kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsattır.

Sponsorlu staj

Adından da anlaşılacağı üzere bir kurum ya da kişi tarafından ödenen staj türüdür.

Online staj

Günümüz dijital çağında stajların bazıları online olarak da yapılabilmektedir. Özellikle uzaktan çalışmaya müsait olan iş kollarında online staj oldukça yaygın bir hâle gelmiştir.

Görüldüğü üzere staj türleri ve staj maaşları çeşitlilik ve farklılık göstermektedir. Bu anlamda staj ücretini merak eden kişiler staj maaşı hesaplama formülünden faydalanabilirler. Her sene asgari ücretin güncellenmesi ile birlikte ister MESEM olsun ister üniversite fark etmeksizin bu maaşlar da güncellenmekte ve güncellenen ücretler paylaşılmaktadır.

Staj ücretleri için net bir tablo olsa da staj türlerine göre bu ücretlerin değişebileceği unutulmamalıdır. Bu sebeple ne tip bir staj yapıldığı son derece önemlidir. Ayrıca bu durum ücret üzerinde de belirleyicidir. Staja başvururken öğrenciler kendileri için en uygun staj modelini seçmelidir. Yukarıda başlıklar hâlinde verdiğimiz staj türleri staj öncesinde detaylı bir şekilde incelenmeli ve bu özelde karar verilmelidir.

07.12.2023
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.