facebook
Dijital Dönüşüm

Sağlık sektöründe dijital dönüşüm hakkında her şey

Teknoloji şaşırtıcı bir hızla ilerliyor ve pek çok alanda değişimi tetikliyor. Öyle ki, dijitalleşme başlangıcı ve sonu olan bir süreci değil, yaşam modelini ifade ediyor. Bu durum gelecekte sağlıkta neler olacak sorusunu gündeme getiriyor. Teknolojinin ihtiyaçları farklılaştırdığı ve tüm sektörleri dönüştürdüğü günümüzde sağlık sektöründe dijital dönüşüm kritik önem taşıyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte sağlık sektöründe hayati önem taşıyan tanı, tedavi, tedavi sonrası ve koruyucu sağlık gibi süreçlerde önemli atılımlarda bulunuluyor. Sağlık sektöründe hizmet kalitesinde, sağlık hizmetlerine erişimde ve bütçede yaşanabilen sorunlar bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak çözümlenebiliyor. Mobil iletişim teknolojisi ve altyapısı ile toplanan veriler sağlıkta devrim yaratıyor.

Görüntülü tele konsültasyon ve tele ziyaret uygulamaları, mobil uygulamalar ile yapılan testler, uzaktan kronik hastalık yönetimi yaygınlaşıyor. Dijital dönüşümün yapı taşları olan yapay zekâ gibi teknolojiler sağlıkta önemli fırsatlar yaratıyor. Kişiselleştirilmiş tedaviler, kök hücre tedavilerindeki gelişmeler, implant uyarlamaları ve gen bankaları teknolojinin sağlık sektörüne yansımasının yalnızca bir bölümünü oluşturuyor. Sağlık sektöründe yaşanan bu gelişmelerle birlikte yalnızca tanı ve tedavide değil, operasyonel süreçlerde de dönüşümü sağlamak gerekiyor. Bu noktada iş uygulanmalarının akıllı yazılımlar ile desteklenmesi kritik önem taşıyor.

Dijital dönüşüm sektör fark etmeksizin değişimlere karşı olan direnç engeliyle karşılaşabiliyor. Sağlık sektöründe dijitalleşme sürecinde kurumsal olarak dönüşüme kapalı olma engelinin yanı sıra ciro kaygısı ve kanunlara uyum engeliyle karşılaşılabiliyor. Öyle ki araştırmalar sağlık sektöründe dijitalleşmenin yüzde 10 – 20 seviyelerinde olduğunu gösteriyor. Dünya nüfusunun 2025 yılına kadar 1 milyar daha artması öngörüsü dijitalleşmenin sağlık sektörü için kritik önem taşıdığını ortaya koyuyor. 5 yıl içinde nüfusta yaşanacak hızlı artışla birlikte dijital dönüşümün isteğe bağlı olarak değil, ihtiyaçların getirdiği zorunluluk olarak uygulanması gerekecektir.

Logo’nun sağlık sektörü ile ilgili çözümleri

Ar-ge yatırımlarında sektörde öncü konumundaki Logo, yönetim sistemlerini önceliğe alarak tüm sektörlere yönelik hizmet veriyor. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketler Logo güvencesiyle dijitalleşme için gerekli teknolojik altyapıyı oluşturarak süreçlerin takibini ve yönetimini kolaylaştırarak verimliliği artırıyor. Logo, aşağıdaki çözümlerle sağlık sektöründe dijital dönüşüm için yol haritası sunuyor.

Kurumsal kaynak planlama çözümleri

Operasyonel süreçleri otomatik hale getiren Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümleri iş yükünü önemli ölçüde azaltarak zaman ve maliyet tasarrufu kazandırıyor. Logo ERP çözümleri, hastane otomasyon sistemlerine entegre olarak diğer sistemler ile haberleşme ve o sistemlerdeki finansal verilerin tek bir çatı altında birleştirilmesine olanak sunuyor. Özelleştirilebilir LPT altyapısı ile de sertifikalı çözüm ortakları tarafından geliştirilen hasta takip sistemleri gibi özel uygulamaların entegrasyonu sağlanabiliyor. Yönetici izleme konsolu ile kullanıcıların işlemlerini anlık takip edebilmesi, işlemleri belirleyebilmesi, yapılan işlemleri izleme konsolunda takip edebilmesi sağlanıyor.

Sabit kıymet yönetimi ile mevcut demirbaşların takibi, amortismanlarının hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi, raporlanmasını mümkün kılan Logo ERP çözümleri, etkin stok takibi özelliğiyle de öne çıkıyor. Özellikle hastanelerin tüm ham madde ve stoklarının giriş çıkış takibinin yapılması, envanterinin çıkarılması ve belirlenen stok seviyelerine göre ihtiyacın karşılanması sağlanırken, bakım yönetimi ile de sağlık sektörü için en önemli konulardan biri olan işletmelerin kurulu makine, ekipman gibi varlıklarının bakım süreçlerini daha verimli yönetebilmeleri sağlanıyor; önleyici, arızi, periyodik bakım süreçleri oluşturulabiliyor. Satın alma süreçlerinde de malzeme taleplerini planlama, tedarikçi ve teklif takip süreçlerinin kolaylıkla izleme gibi avantajlar sunan Logo ERP çözümleri finansal durumların takip edilebilmesi ile birden fazla hastanenin tek bir organizasyonel birim altından konsolide olarak yönetimine imkan veriyor.

Malzeme stoklarının servis bazında anlık olarak takibini mümkün kılan çözüm, birden fazla hastanenin tek bir organizasyonel birim altından konsolide olarak yönetimine imkan veriyor. Hem yerel para birimi hem de dövizli işlemlerin takibi yapılarak borcu ve alacaklı hesapların takibini yapabilen Logo ERP çözümleri, satın alma süreçlerinde de malzeme taleplerini planlama gibi avantajlar sunuyor.

İK yönetimi

Sağlık sektörünün dinamiklerine göre uyarlanabilen Logo İnsan Kaynakları çözümleri, sektörün bordro ve insan kaynakları süreçlerine yönelik ihtiyaçları karşılıyor. Birden farklı lokasyonda görev alan sağlık çalışanlarının aylık çalışma süreleri, şubeler bazında dağıtılarak yasal mevzuatlara uygun olacak şekilde hesaplanabiliyor. Tüm çalışanlar bordro zarfı ve izin formlarına, zaman ve mekan bağımsız mobil ya da sabit cihazlar üzerinden kolayca erişebiliyor. Şua izinleri dahil olmak üzere sektöre yönelik tüm izin talepleri, mobil ya da sabit cihazlar üzerinden oluşturulup onaylanabiliyor. Fazla mesai izinleri başta olmak üzere tüm izin taleplerine ait süreçler takip edilerek, raporlanabiliyor. Tüm çalışanların, şirkette çalıştığı süre boyunca yer aldığı görev yeri geçmişi, sicil, geçmiş performans bilgilerinin sistem üzerinde tutulması sağlanarak kurumsal hafıza destekleniyor. Çalışan portalı üzerinden şirket içi etkileşim artırılarak, portal içerisinde yer alan Kim Kimdir menüsünden bölüm/poliklinik bazında şirket içi çalışan sorgulama, arama, mesaj atma işlemleri de kolayca gerçekleştirilebiliyor

İş analitiği

Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı, ödeme yapan kişi veya hastanın yaptığı her işlem yeni veriler oluşturduğundan bilinçli kararlar almak için bu verilerle ne yapılacağını bilmek ve içinde var olan ilişkileri anlamak gerekiyor. Logo iş analitiği çözümü Logo Mind Insight da, sağlık hizmetlerinde kritik olan veriyi analiz ederek kullanılabilir hale getiriyor. 

Sağlık sektöründe doğru verilere doğru zamanda ulaşmak hasta deneyimi ve etkileşimi açısından önem taşıyor. Müşteri memnuniyeti ve elde tutma oranlarını yakından izleme imkânı sunuyor. Temel KPI’lar ve temel bakım göstergelerine göre özelleştirilebilen yönetici gösterge paneli ile daha iyi kararlar ve sonuçlar alabilmek; verimlilik ve iş gücü analizleri sayesinde doğru personeli, doğru yerde, doğru zamanda hazır bulundurmak mümkün oluyor. Genel nüfus eğilimlerine dair verileri Logo Mind Insight ile incelediğinizde toplum sağlığıyla ilgili riskleri sınıflandırmanıza, önleyici bakım ve müdahaleler konusunda daha hızlı aksiyon almayı sağlıyor. Çözüm sayesinde klinik faaliyetleri ve maliyetleri analiz etmek, ilaç kullanımı oranlarının ve eczane tedarik zincirinintakibini sağlamak ve acil servis ve ameliyathanede iş akışını, kapasitesini ve performansını yakından izleyebilmek ve raporlayabilmek kolaylaşıyor.

Müşteri ilişkileri yönetimi

Logo CRMile hasta ve hastaneye ait bilgilerin tutulması sayesinde hasta ve hastane ilişkilerini en doğru şekilde yönetmek mümkün oluyor. Google Maps ile entegre lokasyon kontrolü doktor ve hastane ziyareti yönetimi konusunda kolaylık sağlıyor. Toplu iletişim ve raporlama imkanı da sunan yazılım, cihazların bakım zamanını otomatik olarak hatırlatıyor.

Depo yönetim sistemleri

Sağlık sektöründe kullanılan ilaç ve tıbbi malzemelerin son kullanım tarihi takibi önem taşıyor. İlaçların içeriğindeki etken maddelerin belli bir süreden sonra değişime uğrayarak etkisinin azaldığı etken maddelerin özelliğine göre değişebildiğini bilim insanları tarafından ifade ediliyor. Logo Depo yönetim sistemi çözümleri ile ilaç ve kullanılan tıbbi malzemelerin son kullanım tarihlerini takip etmek mümkün oluyor. Depodan sevk süreçleri bu doğrultuda planlanabiliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında oluşturulan ürün takip sistemi (ÜTS) ile Türkiye’de ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibini sağlamak ve son kullanıcıya kadar ürünü izleyebilmek amaçlanıyor. Projeye dahil olan İlaç takip sistemi (İTS) de ilaç sahteciliği ve ilaç kaçakçılığını önleyerek orjinal ve güvenilir ilaç tedarik edilmesini hedefliyor. Logo WMS Platform ve Logo WMS Depo Yönetim sistemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu kılınan bu sistemlere kolayca entegre edilebiliyor ve uçtan uca hizmet sunuyor.

Lot-Seri-Ubb Kodu gibi birden çok bilgi içeren barkodlar tek ve anlamlı veriler haline getirilebiliyor ve bunların kolayca okunabilmesini sağlayarak süreçlere hız ve verimlilik katılabiliyor. Hasta güvenliği açısından ameliyatta kullanılacak  disposibl bir ürün gibi konsinye  malzemelerin hastanelerde tanımlanması ve kabul standartlarının oluşturulması mümkün oluyor.

İş akış yönetimi

Yazılım masraf, satınalma, talep yönetimi gibi rutin süreçlerin yönetimi ile birlikte hasta veya ziyaretçilere yapılan numune ya da testler ile  ilgili süreçlerin yürütülmesine ve çıkan  test sonuçlarının ekranda görüntülenmesine kadar iş akışının takip edilerek hatasız ve güvenilir şekilde yönetilmesini sağlıyor. Çıkan sonuçları hastalara sms veya mail yolu ile paylaşmak da mümkün oluyor. Bu sayede iş verimliliği ve müşteri memnuniyeti artırılıyor. 

Kronik rahatsızlığı olan takip edilebiliyor. Logo Flow‘un periyodik hatırlat özelliği ile periyodik olarak  ilaç kullanmak veya test yaptırmak durumunda olan hastalar kolaylıkla takip ediliyor ve aksaklıkların önüne geçilebiliyor. Logo Flow, hastanın kabulünden taburcu edilmesine kadar olan süreçlerdeki kayıtların takibi, talep ve şikayetlerin işletilmesi, ile görevlerin ilgili kişlere atanması ve görevin takibine kadar olan tüm süreçlerde kullanılabiliyor. Döner sermayenin yönetilmesi, heyet raporu alınması, acil servis hasta takibi gibi süreçler de zamandan ve mekandan bağımsız olarak yönetilebiliyor. Logo Flow ile ameliyathane, yoğun bakım ünitesi gibi hayati önem taşıyan birimlerde kullanılan tıbbi cihazların bakım takvimleri oluşturulabiliyor.

26.06.2020
Detaylı bilgi için Sizi Arayalım.
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.

Bu internet sitesinde yer alan tüm içerikler, ziyaretçilere bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup tavsiye amacı taşımaz. Logo sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve kullanılması konusunda herhangi bir güvence sunmaz. İlgili bilgiler kullanılmadan önce ilgili konu hakkında bir profesyonelle ile görüşülmesi tavsiye edilir. Logo bu sitede yer alan içerikler sebebiyle doğabilecek zararlar bakımından sorumluluk kabul etmez. Lütfen siteyi ve sitedeki bilgileri kullanmadan önce Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzdan emin olunuz.

Logo Yazılım hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, demo talebinde bulunabilirsiniz. Uzmanlarımız sizi ihtiyacınıza göre en doğru çözüme yönlendirecektir.


Bize yazın size biz ulaşalım
Telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.

Aydınlatma Metni’ni okudum, onaylıyorum.